Phải lắp đặt hộp thư tập trung tại chung cư

Thứ Sáu, 08/12/2017, 14:48 [GMT+7]
.
.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 30/2017/TT-BTTTT quy định việc lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập trung tại tòa nhà chung cư, tòa nhà văn phòng. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Theo đó, về lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung phải căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ bưu chính công ích; yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị quản lý khu đô thị, khu dân cư tập trung bố trí địa điểm để doanh nghiệp thực hiện việc lắp đặt thùng thư công cộng.

Đối với nhà chung cư, tòa nhà văn phòng xây mới, chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí địa điểm, lắp đặt hộp thư tập trung thuận tiện cho việc phát thư, báo, tạp chí của các doanh nghiệp bưu chính và việc nhận thư, báo, tạp chí của tổ chức, cá nhân trong nhà chung cư, tòa nhà văn phòng.

Tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng đã đưa vào sử dụng nhưng chưa có hộp thư tập trung, ban quản trị hoặc đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư, tòa nhà văn phòng có trách nhiệm bố trí địa điểm và tổ chức để tổ chức, cá nhân trong nhà chung cư, tòa nhà văn phòng thực hiện việc lắp đặt hộp thư tập trung.

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.