Hội thảo "Nâng cao chất lượng Báo Hạ Long trong tình hình mới"

Thứ Năm, 07/12/2017, 15:10 [GMT+7]
.
.

Sáng 7/12, tại TP Hạ Long, Hội VHNT Quảng Ninh tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng Báo Hạ Long trong tình hình mới”.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Báo Hạ Long là cơ quan của Hội VHNT Quảng Ninh, tiếng nói của văn nghệ sĩ Quảng Ninh, đã trải qua 30 năm hình thành và phát triển. Báo Hạ Long ra mỗi tháng 2 số vào các ngày 5 và 20, với lượng phát hành từ 1.000 đến 2.000 bản/kỳ.

Trong thời gian qua, Báo Hạ Long đã bám sát định hướng, phục vụ nhiệm vụ chính trị, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phổ biến kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trước hết là về lĩnh vực văn hóa, VHNT, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời, Báo Hạ Long là diễn đàn đăng tải và trao đổi nghiệp vụ sáng tác VHNT, quảng bá hình ảnh Quảng Ninh thông qua VHNT, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ về VHNT.

Hội thảo đã nhận được 12 ý kiến phát biểu trực tiếp và nhiều tham luận của văn nghệ sĩ, nhà báo, cộng tác viên, những người từng làm việc tại Hội VHNT và Báo Hạ Long, nhằm nâng cao chất lượng tờ báo. Các ý kiến đều tập trung chỉ ra những ưu điểm, phân tích những hạn chế và đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ cộng tác viên tại cơ sở, ký hợp đồng với các nhà báo làm văn nghệ đã nghỉ hưu, tuyên truyền những vấn đề xã hội dưới hình thức của VHNT, tăng cường tính thẩm mỹ trong việc trình bày báo, áp dụng tiến bộ công nghệ thông tin vào việc dàn trang trình bày báo, xây dựng Báo Hạ Long điện tử.

Phạm Học

Tin liên quan


 

.
.
.
.
.
.
.
.