Xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục

Thứ Ba, 14/11/2017, 13:46 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 8423/UBND-GD về việc xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.

Giờ ăn của học sinh lớp 3A2, Trường Tiểu học Hà Lầm (TP Hạ Long)
Giờ ăn của học sinh lớp 3A2, Trường Tiểu học Hà Lầm (TP Hạ Long).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT, các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai, thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục và của UBND tỉnh về chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục. Đồng thời, các đơn vị này cần tiếp tục rà soát việc bố trí, sử dụng phòng làm việc của lãnh đạo, phòng họp của các nhà trường theo hướng ưu tiên bố trí phòng học cho học sinh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn đối với các cơ sở giáo dục có tổ chức cung cấp dịch vụ cho học sinh (kỹ năng sống, chăm sóc bán trú…); quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục trong tổ chức cung cấp dịch vụ và đảm bảo chất lượng dịch vụ cho học sinh. Mặt khác, các cơ sở giáo dục cần công khai về chương trình, chất lượng dịch vụ, lựa chọn đơn vị phối hợp cung cấp dịch vụ; nghiêm cấm việc ép buộc học sinh tham gia dịch vụ, cắt, bớt chương trình giáo dục để tổ chức các hoạt động dịch vụ…

Lan Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.