Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã

Thứ Ba, 14/11/2017, 17:58 [GMT+7]
.
.

Hiện nay, huyện Đầm Hà có tổng số cán bộ, công chức tại các xã là 214/234, giảm 20 người so với quy định của tỉnh. Số người hoạt động không chuyên trách cấp xã có 104/206, giảm 102 người, số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố có 156/228 người, giảm 72 người so với quy định tại Nghị định 92/2009 của Chính phủ...

Tin liên quan

Định kỳ Huyện ủy Đầm Hà đều tổ chức giao ban với đội ngũ cán bộ thôn khu trên địa bàn.
Định kỳ hằng quý, Huyện ủy Đầm Hà đều tổ chức giao ban với đội ngũ cán bộ thôn khu trên địa bàn.

Là xã trung du ven biển của huyện, triển khai thực hiện Đề án 25, xã Đầm Hà đã tập trung sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn một cách hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đồng chí Đào Biên Thùy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: Theo quy định của tỉnh, xã Đầm Hà được giao 23 biên chế thì xã đang bố trí sử dụng 19/23 cán bộ, công chức, giảm 4 biên chế theo quy định của tỉnh và giảm 2 biên chế theo quy định của huyện. Hiện nay, xã có 11/12 cán bộ hoạt động không chuyên trách, giảm 3 người so với quy định của tỉnh; 9/9 thôn có bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn. Để nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền cơ sở, đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo triển khai chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh, huyện, xã đến toàn thể, cán bộ, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức thực hiện. Qua đó đã có sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nếp sống văn hóa, văn minh, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tác phong làm việc, văn hóa ứng xử, giao tiếp đã được cán bộ công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc, từng bước xây dựng thương hiệu Đầm Hà “đoàn kết, sáng tạo, thân thiện, nghĩa tình”.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Đầm Hà.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Đầm Hà.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, trong công tác cán bộ, huyện Đầm Hà có nhiều cách làm đột phá, sáng tạo từ khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến luân chuyển, điều động và thực hiện chính sách cán bộ. Huyện đã điều động, luân chuyển 9 đồng chí bí thư đảng ủy và chủ tịch UBND cấp xã giữ đủ 2 nhiệm kỳ liên tiếp; điều động, luân chuyển, tăng cường 9 cán bộ lãnh đạo các phòng, ban của huyện xuống cơ sở; thực hiện giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu và bầu bổ sung cán bộ bằng hình thức trình bày đề án đối với một số chức danh; luân chuyển ngang đối với một số chức danh công chức cấp xã như: Địa chính - nông nghiệp, tư pháp - hộ tịch, kế toán. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển được triển khai một cách công khai, dân chủ, chặt chẽ theo đúng quy định. Qua quá trình luân chuyển, nhất là cán bộ cấp xã đã được rèn luyện, thử thách, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cùng với việc luân chuyển, điều động, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, hằng năm, ngoài đào tạo, bồi dưỡng theo chỉ tiêu của tỉnh, huyện còn mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị tại huyện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn được quan tâm, nhất là cán bộ thôn, bản, khu phố. Từ đầu năm 2015 đến nay có 736 cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp thôn được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và các lĩnh vực khác. Trong đó, số cán bộ thôn, bản, khu phố được cử đi bồi dưỡng là 264 lượt.

Cán bộ, nhân dân xã Đầm Hà chung tay xây dựng NTM
Cán bộ, nhân dân xã Đầm Hà chung tay xây dựng NTM.

Đồng chí Vũ Thị Vui, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Đầm Hà cho biết: Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, trong năm 2016 huyện đã tham mưu với tỉnh mở 1 lớp đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho 60 cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, phấn đấu về đích NTM và phấn đấu thoát khỏi thôn, xã diện 135. Huyện mở rộng thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND đối với 5/10 xã, thị trấn; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND đối với 3 xã; thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, khu phố đối với 76/76 thôn, bản, khu phố. Việc thực hiện mô hình này bên cạnh việc tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng cũng là từng bước nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của Đầm Hà đã cơ bản đạt chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và quản lý nhà nước theo các chức danh, vị trí đảm nhiệm. Cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên chiếm hơn 95%. Về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, hơn 90% cán bộ, công chức cấp xã đã qua đào tạo.

Hữu Việt

.
.
.
.
.
.
.
.