Long An: Bổ nhiệm nhiều trường hợp thiếu tiêu chuẩn

Thứ Tư, 15/11/2017, 10:24 [GMT+7]
.
.

121/450 lượt tại thời điểm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đáp ứng một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn về bằng cấp chuyên môn không phù hợp với vị trí công tác...

Kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ (Ảnh: KT)
Kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ (Ảnh: KT)

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành kết luận Thanh tra về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Long An trong giai đoạn 1/1/2015 - 30/6/2017.

Theo kết luận, công tác bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý nhìn chung đã được UBND tỉnh, các sở, cơ quan ngang sở, UBND cấp huyện thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên, còn 121/450 lượt tại thời điểm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đáp ứng một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn về bằng cấp chuyên môn không phù hợp với vị trí công tác; trình độ lý luận chính trị; trình độ quản lý nhà nước; ngoại ngữ; tin học; chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chuyên ngành; không có giấy chứng nhận sức khỏe tại thời điểm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Một số trường hợp điều động, bổ nhiệm trong hồ sơ không có tài liệu thể hiện một số nội dung trong quy trình bổ nhiệm.

Nhiều trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm; có trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại khi chưa hết thời gian giữ chức vụ lần bổ nhiệm trước.

Về số lượng cấp phó công chức lãnh đạo, quản lý, trong giai đoạn thanh tra có 9/34 cơ quan, đơn vị sử dụng vượt quá số lượng phó giám đốc sở và tương đương (đến thời điểm hiện tại số lượng phó giám đốc sở của tỉnh Long An thực hiện đúng quy định).

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kết luận, trong giai đoạn thanh tra, tỉnh Long An có 29 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước.

Từ những tồn tại trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Long An chỉ đạo có biện pháp khắc phục, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân liên quan đến những tồn tại trên.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát lại các điều kiện, tiêu chuẩn của công chức còn thiếu để bổ sung các văn bằng, chứng chỉ còn thiếu vào hồ sơ công chức, sớm có kế hoạch cử công chức chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học... đi đào tạo, bồi dưỡng. Hết thời hạn quy định, nếu công chức vẫn không đáp ứng thì không xem xét bổ nhiệm lại hoặc miễn nhiệm chức danh lãnh đạo. Điều chuyển những trường hợp có chuyên môn không phù hợp với vị trí công tác sang vị trí khác cho phù hợp.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức và việc quản lý hồ sơ công chức để kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở thiếu sót.../.

Theo Kim Thanh (ĐCSVN)

.
.
.
.
.
.
.
.