Đổi mới công tác cán bộ - Tinh giản bộ máy, tăng hiệu quả:

Những chuyển biến tích cực ở Đầm Hà

Thứ Ba, 14/11/2017, 17:54 [GMT+7]
.
.

Triển khai thực hiện Đề án 25 "Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế", Đầm Hà đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Huyện đã có những giải pháp đồng bộ, chủ động, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. Trong đó, giải pháp quan trọng là đổi mới công tác cán bộ nhằm tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động mọi mặt.

Tin liên quan

Đoàn công tác của tỉnh, huyện kiểm tra bộ phận 1 cửa tại xã Quảng Lợi. Ảnh Văn Triều, CTV
Đoàn công tác của tỉnh và huyện Đầm Hà kiểm tra bộ phận một cửa tại xã Quảng Lợi. Ảnh: Văn Triều (CTV)

Trong thời gian qua, việc thực hiện Đề án 25 ở Đầm Hà không những có ý nghĩa về mặt chính trị, xã hội mà còn có ý nghĩa quan trọng về hiệu quả kinh tế, tạo sức mạnh tổng hợp trong hệ thống chính trị và sự phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy Đầm Hà cho biết: Triển khai Đề án 25, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, được sự ủng hộ của CBCCVC, người lao động và nhân dân trong toàn huyện. Qua đó, năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp được nâng lên rõ rệt. Tổ chức bộ máy của huyện được sắp xếp theo hướng gọn lại, hoạt động có hiệu quả. Chất lượng đội ngũ CBCCVC ngày càng được nâng cao, từng bước đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Hoạt động của hệ thống chính trị các cấp, các cơ quan hành chính - sự nghiệp luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Ngay sau khi có sự chỉ đạo của tỉnh, huyện đã tập trung rà soát tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Qua rà soát cho thấy, tổ chức bộ máy của các phòng, ban, đơn vị, UBND thị trấn, xã của huyện cơ bản đảm bảo thống nhất theo quy định của Trung ương, của tỉnh và đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số cơ quan, đơn vị còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Số lượng giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ trong mỗi năm không nhiều. Một số CBCCVC còn hạn chế về năng lực, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ chưa cao. Cùng với đó, chất lượng nguồn nhân lực chưa đồng đều. Việc bố trí lao động tại một số đơn vị sự nghiệp chưa phù hợp, dẫn đến hiệu quả công việc ở một số vị trí không cao…

Nhân dân đi bầu trưởng thôn đạt tỷ lệ cao. Ảnh Người dân thôn Tân Hà, xã Tân Bình bầu trưởng thôn, phó trưởng thôn nhiệm kỷ 2017-2020. Ả nhr Văn Triều (CTV)
Nhân dân đi bầu trưởng thôn đạt tỷ lệ cao. (Trong ảnh: Người dân thôn Tân Hà, xã Tân Bình bầu trưởng thôn, phó trưởng thôn nhiệm kỳ 2017-2020) Ảnh: Văn Triều (CTV)

Từ thực trạng đó, huyện Đầm Hà đã chủ động xây dựng các giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện, công tác luân chuyển, điều động, sắp xếp bố trí cán bộ được huyện thực hiện hiệu quả. Trong đó, việc thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ từ huyện xuống các xã, thị trấn giữ các chức vụ lãnh đạo nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, điều hành, giải quyết kịp thời công việc theo quy định của nhà nước. Thường xuyên cải tiến lề lối làm việc, nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành. Từ năm 2015, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ xã khi đã giữ đủ 2 nhiệm kỳ liên tiếp, tăng cường một số cán bộ lãnh đạo các phòng ban của huyện xuống cơ sở. Bước đầu huyện cũng đã thực hiện có hiệu quả công tác bổ nhiệm cán bộ bằng hình thức trình bày đề án công tác đối với các chức danh Giám đốc Trung tâm Thuỷ lợi Giao thông & Môi trường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án công trình huyện. Tổ chức giới thiệu ứng cử thông qua việc trình bày đề án đối với chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Lập, thị trấn Đầm Hà; Phó Bí thư Huyện Đoàn. 

Cũng từ năm 2015, huyện đã thí điểm mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND đối với 3/10 xã, thị trấn. Đến nay, toàn huyện đã có 5/10 xã Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND, 3/10 xã, thị trấn Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND. Nhất thể hóa chức danh đối với: Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đồng thời là Chánh Thanh tra huyện; Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ huyện; Phó trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện. Huyện cũng hoàn thành việc thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, khu phố.

Bí Thư huyện ủy Nguyễn Thị Thu Hà, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cán bộ Quản lý các trường học.
Bí thư huyện ủy Nguyễn Thị Thu Hà tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cán bộ quản lý các trường học. Ảnh: Văn Triều (CTV)

Từ khi triển khai Đề án 25, huyện đã thôi hợp đồng đối với 13 lao động hợp đồng  tại các cơ quan Đảng, đoàn thể, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện. Đối với ngành Giáo dục, tính đến năm học 2017-2018, toàn huyện giảm 10 điểm trường và 20 lớp so với năm học 2013-2014; giảm 38 hợp đồng khối sự nghiệp giáo dục. Số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã giảm so với Nghị định 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ là 20 người; giảm theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh là 14 người. Khối Y tế đang xây dựng đề án sáp nhập Trung tâm Dân số - KHHGĐ vào phòng Y tế huyện; điều chỉnh chức năng Trạm Y tế các xã, thị trấn theo 3 mô hình. Các khối sự nghiệp khác cũng được bố trí, sắp xếp hợp lý theo hướng tinh giản, hiệu quả.

Cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan hành chính được sắp xếp theo hướng tinh giản, gọn nhẹ hơn trước, tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính từ huyện đến cơ sở. Có thể khẳng định, với sự chủ động, quyết liệt trong thực hiện các nội dung của Đề án 25, đến nay huyện Đầm Hà đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng bộ máy, biên chế tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đưa địa phương ngày càng phát triển bền vững.

                                                                                     Trung Thành

.
.
.
.
.
.
.
.