Đánh giá công tác triển khai phòng, chống bạo lực gia đình tại Ba Chẽ

Thứ Sáu, 10/11/2017, 08:48 [GMT+7]
.
.

Nằm trong chương trình đánh giá, khảo sát công tác gia đình trên địa bàn tỉnh, ngày 9/11, Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác gia đình tỉnh đã có buổi làm việc với BCĐ công tác gia đình huyện Ba Chẽ.

Toàn cảnh buổi khảo sát
Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của BCĐ Công tác gia đình huyện Ba Chẽ, hiện nay, toàn huyện có 8/8 xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình; 74/74 thôn, khu phố có cộng tác viên dân số- gia đình; công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục và vận động cộng đồng dân cư tham gia phòng, chống bạo lực gia đình từng bước đi vào sâu thông qua nhiều hoạt động phong phú, góp phần giảm tỷ lệ bạo lực gia đình.

Tại buổi làm việc, BCĐ Công tác gia đình tỉnh có những đánh giá về tình hình triển khai công tác gia đình trên địa bàn huyện Ba Chẽ. Theo đó, BCĐ huyện đã lồng ghép triển khai thực hiện công tác gia đình trong những chuyên mục, chuyên trang về gia đình và trẻ em; đẩy mạnh tuyên truyền về luật phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân gia đình, các vấn đề về bình đẳng giới, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức xã hội về vị trí, vai trò của gia đình trong giai đoạn hiện nay.

Vân Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.