Đã có 249 cơ quan, đơn vị đăng ký ủng hộ xã, thôn ĐBKK

Thứ Tư, 15/11/2017, 15:39 [GMT+7]
.
.

Theo thống kê của Ủy ban MTTQ tỉnh, tính đến ngày 14/11, toàn tỉnh đã có 249 cơ quan, đơn vị đăng ký ủng hộ các xã, thôn ĐBKK với số tiền gần 2,6 tỷ đồng, trong đó số tiền chuyển về quỹ là trên 2,1 tỷ đồng. Theo đó, tổng nguồn lực đăng ký ủng hộ bao gồm tiền mặt và vật chất, công trình do các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân ủng hộ các xã, thôn ĐBKK là trên 18,6 tỷ đồng.

Huyện Ba Chẽ phát động ủng hộ các xã, thôn ĐBKK năm 2017 (Ảnh: Ngọc Lợi)
Huyện Ba Chẽ phát động ủng hộ các xã, thôn ĐBKK năm 2017. Ảnh: Ngọc Lợi (CTV)

Dự kiến cuối tháng 11/2017, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức phát động ủng hộ các xã, thôn ĐBKK; hưởng ứng Cuộc vận động "Cả nước chung tay vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau" và tiếp nhận ủng hộ. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH tỉnh.

Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ các xã, thôn ĐBKK gửi về tài khoản: 3761-9044132.91046 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh.

Phương Thúy

.
.
.
.
.
.
.
.