Bình Liêu: 900 hộ có nhu cầu xây nhà tiêu hợp vệ sinh

Thứ Sáu, 10/11/2017, 13:56 [GMT+7]
.
.

Để đảm bảo tiến độ xây dựng chương trình NTM, huyện Bình Liêu đã đẩy nhanh việc thực hiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là tiêu chí về môi trường.

Công trình nước sinh hoạt tập trung bản Sông Moóc, xã Đồng Văn giải quyết nhu cầu sử dụng nước cho người dân.
Công trình nước sinh hoạt tập trung bản Sông Moóc, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu giải quyết nhu cầu sử dụng nước cho người dân.

Theo kết quả rà soát, trên địa bàn huyện có 900 hộ có nhu cầu xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Trong đó, có 30 hộ thuộc diện gia đình chính sách, 586 hộ nghèo và 284 hộ cận nghèo. Hiện huyện đang đề nghị Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Ban điều hành Dự án Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh xem xét, phê duyệt thực hiện. Ngoài ra, huyện cũng dự kiến đề xuất xin cơ chế hỗ trợ cho 400 hộ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh và 17 hộ di chuyển chuồng trại chăn nuôi khỏi khu dân cư từ nguồn ngân sách huyện và huy động xã hội hóa.

Bên cạnh đó, huyện phấn đấu nâng cao tỷ lệ nước sinh hoạt đạt 95% trong năm 2017. Hiện đã có 4/5 công trình nước sinh hoạt tập trung được xây dựng bằng nguồn vốn theo Chương trình 135 trong năm 2017; 9/10 công trình nước sinh hoạt tập trung được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Được biết, từ đầu năm đến nay, huyện đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn 3 cơ sở sản xuất, kinh doanh lập và đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án khai thác cát, đá, sỏi làm vật liệu xây dựng.

Dương Hà

.
.
.
.
.
.
.
.