15% dân số toàn tỉnh có hồ sơ điện tử quản lý sức khỏe

Thứ Ba, 07/11/2017, 11:10 [GMT+7]
.
.

Ngày 6/11, tại TP Hạ Long, Sở Y tế tổ chức cuộc họp về tiến độ xây dựng Hệ thống hồ sơ điện tử quản lý sức khỏe cá nhân được ngành thí điểm triển khai theo Kế hoạch số 2439/KH-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Quản lý sức khỏe toàn dân.

Lãnh đạo Sở Y tế và 5 trung tâm thảo luận về việc ứng dụng
Lãnh đạo Sở Y tế và các đơn vị thảo luận về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Hệ thống hồ sơ điện tử quản lý sức khỏe.

Hồ sơ điện tử quản lý sức khỏe cá nhân được bắt đầu nhập liệu từ ngày 1/7/2017. Sau 4 tháng đã có 15% dân số trong tỉnh có hồ sơ trên Hệ thống hồ sơ điện tử với những thông tin cơ bản về sức khỏe và những thông tin này được cập nhật thường xuyên.

Thông tin trong hồ sơ sức khỏe cá nhân sẽ được sử dụng cho công tác theo dõi sức khỏe; khám, chữa bệnh cho người dân; dự báo tình trạng sức khỏe cộng đồng và mô hình bệnh tật làm cơ sở thực hiện các can thiệp dự phòng và cải thiện sức khỏe cho cộng đồng, từng bước thay thế hệ thống ghi chép, báo cáo của y tế tuyến cơ sở.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Y tế và đại diện 5 Trung tâm thuộc ngành (Y tế dự phòng tỉnh; Phòng, chống HIV/AIDS; Phòng chống bệnh xã hội; Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Truyền thông - Giáo dục sức khỏe) đã thảo luận về thực trạng, tiến độ triển khai phần mềm trong thực tiễn.

Sở Y tế giao cho 5 Trung tâm thành lập 5 đoàn giám sát việc triển khai ứng dụng phần mềm Hệ thống quản lý sức khỏe cá nhân tại 14 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh nhằm hướng dẫn, đánh giá quá trình triển khai tại các đơn vị, qua đó tổng hợp kết quả báo cáo về Sở Y tế để giải quyết các khó khăn vướng mắc. Các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, ứng dụng hiệu quả phần mềm này trong quản lý sức khỏe toàn dân.

Hải Ninh – Minh Khương (TT Truyền thông - GDSK tỉnh)


 

.
.
.
.
.
.
.
.