Nhiều vụ việc đông người, phức tạp đã được giải quyết dứt điểm

Thứ Tư, 11/10/2017, 19:56 [GMT+7]
.
.

Chiều 11/10, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp trực tuyến sơ kết công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) 9 tháng năm 2017 và tổng kết 3 năm thực hiện Luật Tiếp công dân.

Theo báo cáo tại cuộc họp, 3 năm qua toàn tỉnh đã tiếp 56.220 lượt công dân tại trụ sở tiếp công dân các cấp; trong đó tiếp thường xuyên 30.013 lượt, tiếp định kỳ 12.627 lượt, tiếp đột xuất 6.597 lượt. Tại các cuộc tiếp đột xuất đã có nhiều nội dung được giải quyết dứt điểm, nhiều điểm nóng trong giai đoạn trước được giải quyết, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

9 tháng năm 2017, cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh đã tiếp 7.571 lượt công dân/5.569 vụ việc; đã tiếp nhận, xử lý 8.327 đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh. Qua phân loại, có 767 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp (730 vụ việc khiếu nại; 37 vụ việc tố cáo; còn lại là các đơn kiến nghị, phản ánh, trùng lặp, nặc danh...); trong đó 588 vụ việc khiếu nại được giải quyết (đạt 80,5%), 30 vụ việc tố cáo được giải quyết (81,1%).

Đồng chí Vũ Kiên Cường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban tiếp công dân tỉnh báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết KNTC 9 tháng năm 2017
Đồng chí Vũ Kiên Cường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh, báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết KNTC 9 tháng năm 2017.

Triển khai Luật Tiếp công dân, UBND tỉnh đã kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy của Ban Tiếp công dân tỉnh, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh. Các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai theo tình hình cụ thể của địa phương; sắp xếp kiện toàn tổ chức, trang bị cơ sở vật chất cho nơi tiếp công dân và tổ chức thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC; xác định rõ công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận một số nội dung: Tình hình giải quyết đơn thư tại các địa phương; nguyên nhân tăng đầu thư kiến nghị, khiếu nại có liên quan tới triển khai các dự án trên địa bàn; khó khăn, vướng mắc trong xác định nguồn gốc đất đai; đề xuất, xây dựng giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC,...

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp
Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Văn Diện ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các địa phương, sở, ngành trong thực hiện Luật Tiếp công dân, công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; công tác chỉ đạo điều hành bám sát mục tiêu, linh hoạt theo từng giai đoạn, từng thời điểm. Tỉnh đã triển khai nghiêm túc từ công tác quán triệt, nghiên cứu Luật đến hướng dẫn, tổ chức tập huấn, học tập các nội dung, quy định của Luật, Nghị định. Đặc biệt, quán triệt triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW (ngày 26/5/2014) gắn với cụ thể hóa các nội dung của Luật Tiếp công dân trên địa bản tỉnh, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 107-KH/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC. Trên cơ sở đó, chính quyền các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn đã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Việc tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, bài bản; ban tiếp công dân các cấp được kiện toàn, ổn định; lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị trực tiếp tiếp công dân, giải quyết KNTC theo đúng thẩm quyền.

Cùng với sự chỉ đạo điều hành, toàn tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức trách nhiệm của CB,CC,VC đối với nhiệm vụ tiếp công dân. Nhờ đó, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC từng bước đi vào nền nếp, kỹ năng tiếp công dân ngày một nâng lên với mục tiêu kiên trì, giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài, phức tạp, đông người và kiềm chế không để gia tăng vụ việc đông người. Công tác tuyên truyền đã góp phần giúp công dân, tổ chức nhận thức đầy đủ hơn quyền lợi của công dân, gắn với thực hiện trách nhiệm trong khuôn khổ pháp luật.

Các cấp ủy, các tổ chức chính trị, tổ đại biểu HĐND, các đại biểu dân cử thường xuyên kiểm điểm, đánh giá kết quả tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ; trên cơ sở đó đã ban hành hoặc tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo hoạt động tiếp công dân. Hình thành cơ chế giám sát, phối hợp trong công tác tiếp công dân một cách chặt chẽ, công khai minh bạch. Qua thực hiện Luật Tiếp công dân, đã phát hiện những bất cập trong quản lý đất đai, xây dựng, quy hoạch, kịp thời tăng cường các giải pháp quản lý nhà nước; chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành,...

Đồng chí yêu cầu Sở TT&TT phối hợp với các cơ quan tuyên truyền xây dựng file thông tin chung tiếp nhận ý kiến của người dân đóng góp vào công tác tiếp dân, giải quyết KNTC. Những tháng cuối năm 2017, các cấp, ngành tiếp tục cụ thể hóa các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, tăng cường đối thoại sâu để giải quyết từ cơ sở, rà soát các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài...

Thanh Hoa

.
.
.
.
.
.
.
.