Đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng: Ghi nhận ở Uông Bí

Thứ Tư, 11/10/2017, 06:33 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nói chung, phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập nói riêng trên địa bàn TP Uông Bí đã phát triển sâu rộng trong quần chúng nhân dân và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nơi đây được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu trong tỉnh về việc tích cực đẩy mạnh học tập suốt đời.

Lễ khai mạc Tuần lễ học tập suốt đời năm 2017 tại TP Uông Bí Ảnh: Hội Khuyến học TP Uông Bí cung cấp
Lễ khai mạc Tuần lễ học tập suốt đời năm 2017 tại TP Uông Bí.  Ảnh do Hội Khuyến học TP Uông Bí cung cấp

Theo lãnh đạo Hội Khuyến học TP Uông Bí, 2 năm trở lại đây, phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố có khá nhiều thuận lợi. Đầu tiên phải kể tới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền thành phố thông qua việc tổ chức thực hiện kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Bên cạnh đó, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thành phố tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đồng thời, Hội Khuyến học thành phố nhận được sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của ngành giáo dục, cơ quan, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, xã, phường trên địa bàn.

Những thuận lợi về chính trị, kinh tế, xã hội đã giúp cho TP Uông Bí tập trung thực hiện khá hiệu quả việc đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị. Ông Vũ Thang, Chủ tịch Hội Khuyến học TP Uông Bí, chia sẻ: “Gia đình học tập chính là hạt nhân để xây dựng xã hội học tập. Việc khai thác tối đa mối quan hệ tương tác giữa các thành tố gia đình, dòng họ, cộng đồng để thúc đẩy lẫn nhau là giải pháp quan trọng nhất trong xây dựng xã hội học tập. Hội xác định công tác vận động xây dựng gia đình học tập, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong nội dung hoạt động của Hội ở giai đoạn tới”.

Theo đó, các cơ sở hội ở xã, phường đã quan tâm đẩy mạnh phong trào, chú trọng hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình tổ chức xét duyệt từ khâu đăng ký đến đánh giá kết quả, lập hồ sơ theo dõi kết quả công nhận hành năm. Từ đó số lượng gia đình, dòng họ, đơn vị, khu dân cư đăng ký đã được nâng lên rõ rệt qua từng năm.

Năm 2016, toàn thành phố có 14.068 hộ đăng ký gia đình học tập, đạt tỷ lệ 48,7% so với tổng số hộ; số hộ đạt danh hiệu gia đình học tập đạt 12.560 hộ, đạt tỷ lệ 89,28% so với số hộ đăng ký; số dòng họ đăng ký dòng họ học tập là 62 dòng họ/tổng số 110 dòng họ; số cộng đồng đăng ký phấn đấu cộng đồng học tập là 94/101 khu dân cư trong toàn thành phố, đạt tỷ lệ 93,06%. Đồng thời, thành phố cũng có 56/58 đơn vị đăng ký danh hiệu đơn vị học tập, trong đó, có 55 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị học tập.

Lãnh đạo TP Uông Bí trao giấy khen cho các dòng họ học tập tiêu biểu giai đoạn 2015-2017 Ảnh: Hội Khuyến học TP Uông Bí cung cấp
Lãnh đạo TP Uông Bí trao giấy khen cho các dòng họ học tập tiêu biểu giai đoạn 2015-2017.  Ảnh do Hội Khuyến học TP Uông Bí cung cấp

Cũng theo ông Vũ Thang, nói đến các gia đình học tập tiêu biểu, phải kể đến gia đình ông Phạm Ngọc La, 67 tuổi, công tác tại Hội Cựu chiến binh thành phố. Các con của ông đều thành đạt, có học thức cao. Trong 5 người con của ông thì có 1 người là tiến sĩ khoa học, 3 thạc sĩ công nghệ thông tin, 1 đại học. Hay như gia đình ông Đặng Quốc Biên, 68 tuổi, khu 1, phường Yên Thanh, TP Uông Bí, bằng ý thức tự học, làm gương cho con cháu, ông và vợ hàng ngày ghi chép sưu tầm trên mười ngàn câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ và nhiều hiện vật sách, báo, tranh ảnh để để giáo dục con cháu. Trong 5 người con, ông cũng có 2 con có bằng thạc sĩ. Về các dòng họ, tiêu biểu đó là dòng họ Vũ Văn, Lê Công, Vũ Đình, Lý, Đỗ... Trong đó có những dòng họ có quy mô lớn như dòng họ Đỗ, khu Phú Thanh Tây, phường Yên Thanh với số gia đình trong dòng tộc là 132 gia đình, 402 nhân khẩu; dòng họ Vũ Văn, khu Hồng Hà, phường Phương Nam có 103 gia đình, 236 nhân khẩu. Mỗi dòng họ có một sắc thái khác nhau song đều có những điểm chung là xây dựng được những quy ước nhằm xây dựng, phát huy truyền thống của dòng họ, có chương trình hoạt động khuyến học trong năm, xây dựng quỹ khuyến học. Các gia đình trong dòng họ đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và phát triển kinh tế, tích cực tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Lan Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.