Đã tiếp nhận, xử lý 8 thông tin liên quan đến tham nhũng, suy thoái

Thứ Năm, 12/10/2017, 17:31 [GMT+7]
.
.

Sau hơn 2 tháng thực hiện Quy định số 06-QĐ/TU (ngày 4/8/2017) của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về việc "Tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII)", UBKT Tỉnh uỷ đã tiếp nhận 8 thông tin phản ánh về cán bộ, đảng viên và đã tiến hành xem xét, giải quyết, xử lý.

Cụ thể: UBKT Tỉnh uỷ đã chuyển các tổ chức cơ sở đảng có thẩm quyền xem xét giải quyết 7 trường hợp; qua đó phải xử lý kỷ luật về Đảng đối với 1 đồng chí bằng hình thức khiển trách. UBKT Tỉnh ủy trực tiếp xử lý 1 thông tin phản ánh của công dân đối với 1 trường hợp cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; qua kiểm tra xác minh đối với thông tin này, đã trả lời công dân là thông tin phản ánh này không có cơ sở giải quyết.

Đồng chí Lê Ngọc Thanh, Uỷ viên UBKT Tỉnh uỷ, cho biết: Để việc thực hiện hiệu quả Quy định số 06-QĐ/TU, ngày 12/9 UBKT Tỉnh uỷ đã có Công văn số 456 “Về iệc xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy định số 06-QĐ/TU ngày 4/8/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh”. Đến nay, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ tỉnh căn cứ các nội dung chỉ đạo của Quy định số 06-QĐ/TU để xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thực chất, có hiệu quả, nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Cán bộ Văn phòng Đảng uỷ phường Cẩm Thành (TP Cẩm Phả) tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) cho cán bộ, đảng viên khu phố 2
Cán bộ Văn phòng Đảng ủy phường Cẩm Thành (TP Cẩm Phả) tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) cho cán bộ, đảng viên khu phố 2.

Nội dung kế hoạch các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện là thống nhất về nhận thức đối với thông tin phản ánh về tham nhũng và 27 biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và một số thông tin, phản ánh khác được nêu trong Quy định số 06-QĐ/TU; việc phân loại, xử lý thông tin phản ánh được căn cứ vào đối tượng để phản ánh đảm bảo tính chính xác, kịp thời; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và chuyển thông tin phản ánh lên cấp trên theo thẩm quyền phân cấp quản lý; công khai hộp thư, địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận thông tin phản ánh…

Quang Minh

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.