THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT T.Ư 3 (KHOÁ VIII)

Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên

Thứ Ba, 12/09/2017, 14:40 [GMT+7]
.
.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết T.Ư 3 (khoá VIII) “Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước”, 20 năm qua, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã làm tốt công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ nhất quán, phù hợp. Nhờ đó đã đào tạo được đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có đạo đức, lối sống lành mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao.
 

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Uỷ viên T.Ư Đảng, Uỷ viên Quân uỷ T.Ư, Tư lệnh BĐBP Việt Nam, chỉ đạo công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ tại hội nghị bàn giao chức danh Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Uỷ viên T.Ư Đảng, Uỷ viên Quân uỷ T.Ư, Tư lệnh BĐBP Việt Nam, chỉ đạo công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ tại hội nghị bàn giao chức danh Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ

Trên cơ sở tinh thần Nghị quyết T.Ư 3 (khoá VIII) cùng các nghị quyết, kết luận khác của T.Ư, Bộ Quốc phòng và của tỉnh, 20 năm qua, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp trên và cụ thể hoá thành các chương trình hành động của đơn vị để thực hiện công tác cán bộ. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW (ngày 20-7-2005) của Bộ Chính trị (khoá IX) “Về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ Chính uỷ, Chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, BĐBP tỉnh đã triển khai nghiêm túc nguyên tắc lãnh đạo của Đảng là tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; đồng thời phát huy trách nhiệm của người chỉ huy, chính uỷ, cơ quan chính trị, ban cán bộ, chỉ huy các cấp trong toàn lực lượng.

Trong mỗi thời kỳ, giai đoạn cụ thể, BĐBP tỉnh đều thống nhất lãnh đạo và kiểm tra toàn diện về công tác cán bộ; đồng thời thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ tập thể quyết định, phát huy đầy đủ vai trò của người đứng đầu trong quản lý cán bộ. BĐBP tỉnh đã thực hiện nhất quán vấn đề cán bộ và công tác cán bộ do tập thể cấp uỷ thảo luận và biểu quyết theo đa số; bí thư đảng uỷ, chính uỷ và chính trị viên các cấp đề xuất và tổ chức thực hiện các quyết định của tập thể cấp uỷ về cán bộ và công tác cán bộ, nên đã tạo sự đồng thuận, nhất trí cao đối với cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng.

Song song với đó, bám sát Kết luận số 24-KL/TW (ngày 5-6-2012) của Bộ Chính trị (khoá XI) “Về việc đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã cụ thể hoá và thực hiện ở cấp mình đảm bảo đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, giải quyết số lượng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp.

Quá trình triển khai, BĐBP tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn nắm chắc toàn diện đội ngũ cán bộ, lựa chọn cán bộ ưu tú đưa vào nguồn quy hoạch đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, trong đó chú trọng lực lượng trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số có năng lực chuyên môn tốt, trách nhiệm với công việc cơ cấu vào cấp uỷ để đảm bảo sự phát triển và có tính kế thừa. Đến nay, BĐBP tỉnh đã cử hàng vạn lượt cán bộ đi đào tạo các khoá về chiến dịch, chiến thuật và chiến lược cung cấp cho các đơn vị nhiều chỉ huy có năng lực, phẩm chất, đạo đức tốt. Việc luân chuyển, điều động cán bộ được thực hiện cả bề rộng và chiều sâu, đúng định hướng, đã tạo cho đội ngũ cán bộ nguồn được cọ xát với thực tiễn.

Hiện lực lượng cán bộ được đào tạo, tăng cường làm cán bộ các địa phương biên giới được cấp uỷ, chính quyền cơ sở đánh giá cao, đã minh chứng cụ thể về tính hiệu quả trong công tác cán bộ của BĐBP tỉnh. Một trong những giải pháp trọng tâm để đào tạo đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” mà thời gian qua đơn vị thực hiện là gắn kết chặt chẽ với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác, Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI, khoá XII) cùng nhiều chương trình, kế hoạch khác của Bộ Quốc phòng về xây dựng Đảng.

Đại tá Lê Xuân Men, Chủ nhiệm Chính trị, BĐBP tỉnh, cho biết: Với việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 3 (khoá VIII), đến nay BĐBP tỉnh đã có được đội ngũ cán bộ ổn định, phát triển tốt, có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng. Nhờ thực hiện tốt công tác luân chuyển, đội ngũ cán bộ, chỉ huy các cấp trong lực lượng đã có nhiều kinh nghiệm trong chỉ huy, quản lý, bảo vệ biên giới và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, gắn bó với địa bàn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

Thận trọng, kỹ lưỡng trong công tác cán bộ

Làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới 118,825km đường biên giới trên bộ và trên 191km đường phân định trên biển, quá trình thực hiện nhiệm vụ trung tâm, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, BĐBP tỉnh đã và đang gặp không ít thử thách. Bởi địa bàn rộng, dân cư sinh sống chủ yếu là dân tộc thiểu số, trình độ còn hạn chế, đời sống còn nhiều khó khăn.

Đội ngũ cán bộ của đơn vị thường xuyên luân chuyển, chuyển giao cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì; qua mỗi năm, tỷ lệ cán bộ qua thực tiễn chiến đấu giảm dần, cán bộ chuyên môn kỹ thuật còn thiếu, trong khi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới đòi hỏi ngày càng cao. Cơ chế thị trường, những tiêu cực và tệ nạn xã hội thường xuyên tác động đến cán bộ, đảng viên trong lực lượng...

Thực trạng đó đã đặt ra cho BĐBP tỉnh cần có giải pháp trọng tâm hơn để thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khoá VIII) thời gian tới... Đại tá Lê Xuân Men cho biết thêm: Mục tiêu tổng quát đến năm 2020, phấn đấu toàn lực lượng có trên 95% đạt trình độ đại học, 3,5-4% trình độ sau đại học; 100% cán bộ được đào tạo đúng cương vị, sử dụng đúng chuyên ngành; tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số chiếm 12%... Để thực hiện được các mục tiêu này, BĐBP tỉnh đã và đang kết hợp chặt chẽ các khâu, các bước từ phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng đến luân chuyển cán bộ, nhất là ở cấp đồn, cấp phòng đến việc lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ...

Trên cơ sở số lượng biên chế được giao, thực trạng đội ngũ cán bộ hiện có và nguồn quy hoạch cán bộ, BĐBP tỉnh đã và đang tiếp tục giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của tập thể, cấp uỷ đảm bảo tập trung dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, thận trọng và thống nhất cao trong tập thể cấp uỷ về việc sử dụng cán bộ. Việc nhận xét, đánh giá cán bộ đều được chỉ huy các đơn vị chủ trương phải bám sát tình hình yêu cầu nhiệm vụ, kiên quyết tránh tình trạng thành kiến hẹp hòi cá nhân, nhận thức chủ quan, phiến diện trong công tác đánh giá, đề bạt cán bộ, đồng thời lắng nghe ý kiến tham gia, đánh giá của cơ sở đối với cán bộ...

Không chỉ đề ra các giải pháp chung chung, BĐBP tỉnh đã xây dựng giải pháp, lộ trình để thực hiện. Đó là tạo mọi điều kiện cho cán bộ, đảng viên phấn đấu gắn với chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện tốt việc sắp xếp, điều động kết hợp với luân chuyển hợp lý đội ngũ cán bộ và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách. Đơn vị cũng luôn chú ý việc điều động đội ngũ cán bộ công tác ở khu vực vùng sâu, vùng xa có điều kiện khó khăn và kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực nảy sinh trong thực tiễn ở từng cán bộ...

Đối với đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số có kiến thức, trình độ đã qua thực tiễn có phẩm chất thì Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy mạnh dạn giao vị trí chủ trì để trẻ hoá và tạo điều kiện phát triển. Đơn vị cũng kết hợp chặt chẽ giữa bổ nhiệm cán bộ cũ với cán bộ mới, cán bộ trưởng thành qua thực tiễn với cán bộ được đào tạo trong trường lớp để bổ sung cho nhau lý luận và thực tiễn trong quá trình cùng công tác...

Công tác quy hoạch cán bộ được BĐBP tỉnh triển khai theo phương châm “động” và “mở”, không khép kín trong từng cấp. Quá trình triển khai, đơn vị cương quyết loại ra khỏi quy hoạch những trường hợp đã suy giảm ý chí phấn đấu, có hành vi tiêu cực để làm trong sạch đội ngũ.

Với tinh thần chủ động, tích cực thực hiện công tác cán bộ, BĐBP tỉnh đã và đang xây dựng lực lượng đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn trong mọi tình huống.

Quang Minh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.