Đồn BP Cửa khẩu Hoành Mô: Nâng cao chất lượng đội ngũ

Thứ Tư, 13/09/2017, 07:14 [GMT+7]
.
.

Với nhiệm vụ quản lý và bảo vệ hơn 43km đường biên giới trên bộ, địa bàn hoạt động trải dài qua 6 xã biên phòng với 24 thôn, khe bản giáp biên giới, những năm qua Đồn Biên phòng Cửa khẩu (BPCK) Hoành Mô (huyện Bình Liêu) luôn tích cực thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ (CB,CS). Qua đó, xây dựng được đội ngũ cán bộ có năng lực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực.

Cán bộ biên phòng và hải quan phối hợp kiểm tra hàng hoá thông thương qua cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu).
Cán bộ biên phòng và hải quan phối hợp kiểm tra hàng hoá thông thương qua cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu).

Thượng tá Bùi Đức Hạnh, Chính trị viên Đồn BPCK Hoành Mô, cho biết: Để nâng cao chất lượng của đội ngũ CB,CS đơn vị, đáp ứng nhiệm vụ được giao, Đảng uỷ, Chỉ huy Đồn đã chủ động ban hành các chương trình, kế hoạch hành động nhằm cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của cấp trên; tổ chức quán triệt đến toàn thể CB,CS đơn vị, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm cho CB,CS trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Trong đó, đơn vị chú trọng tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, đưa công tác vận động quần chúng đi vào chiều sâu, làm nền tảng xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, dựa vào sức mạnh quần chúng nhân dân để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Nổi bật, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, tham mưu đắc lực cho cấp uỷ, chính quyền các địa phương giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên địa bàn. Những năm qua, Đảng bộ Đồn đã rà soát, lựa chọn những cán bộ có năng lực về quản lý nhà nước ở cơ sở, có kỹ năng vận động quần chúng, am hiểu về tình hình địa bàn, bố trí tham gia cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Để đội ngũ cán bộ tăng cường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phát huy có hiệu quả việc tham mưu, đề xuất, giúp địa phương củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, đơn vị tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về xây dựng chính quyền cơ sở, những quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ của cán bộ tăng cường với cấp uỷ, chính quyền địa phương. Thông qua đó, không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của cán bộ tăng cường khi về tham gia nhiệm vụ ở địa phương.

Đến nay, Đồn BPCK Hoành Mô đã cử trên 20 lượt cán bộ biên phòng tăng cường cho các xã biên giới làm phó bí thư đảng uỷ hoặc phó chủ tịch HĐND. Bằng kiến thức được đào tạo và kinh nghiệm từ thực tiễn, đội ngũ cán bộ biên phòng tăng cường đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân, làm tốt vai trò tham mưu cho địa phương trong việc xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Đội ngũ này đã tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương các xã biên giới quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của tỉnh, từ đó không ngừng củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở...

Với đặc thù địa bàn huyện Bình Liêu gồm nhiều dân tộc sinh sống, Đồn chủ động chỉ đạo CB,CS tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để làm tốt công tác vận động quần chúng, củng cố cơ sở chính trị vững mạnh. Qua đó, CB,CS đơn vị đã tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ về công tác, sớm tiếp cận với địa bàn, kịp thời nắm tình hình đặc thù dân cư, góp phần nâng cao năng lực công tác, đảm bảo giữ gìn ANTT khu vực biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia.

Với những giải pháp được triển khai, nhiều CB,CS của Đồn BPCK Hoành Mô đã được điều động về làm lãnh đạo ở các phòng, ban Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, chỉ huy các đồn biên phòng trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.