Thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh

Giúp hoạt động hội thêm thiết thực

Thứ Năm, 03/08/2017, 14:12 [GMT+7]
.
.

Ngay từ đầu năm 2017, hội CCB các cấp từ tỉnh tới cơ sở đã tổ chức các hội nghị phổ biến, quán triệt tới 100% cán bộ, hội viên về các nội dung chủ đề công tác năm của tỉnh về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh”. Từ đó, hội đã tổ chức cho hội viên viết cam kết thực hiện các nội dung cụ thể gắn với những nhiệm vụ của bản thân tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tổ chức hội CCB cũng đã đề ra 3 giải pháp cụ thể dễ nhớ, dễ thực hiện áp dụng cho tất cả các đối tượng hội viên CCB, bao gồm: Các tổ chức hội cần phải giữ nguyên tắc “Lấy công việc làm trọng”, duy trì và phát huy những công trình, phần việc có hiệu quả của tổ chức hội tại địa phương, cơ sở, không để những việc cá nhân ảnh hưởng đến hiệu quả công việc chung của tổ chức; hội viên là cán bộ, công chức, người lao động cần xây dựng phong cách làm việc, rèn luyện cho bản thân, tác phong công tác chuyên nghiệp, biết lắng nghe, biết xin lỗi và nói lời cảm ơn...

Hội CCB huyện Bình Liêu phối hợp với các tổ chức, đoàn thể khánh thành công trình Cổng làng thôn văn hoá Pắc Pò (xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu), góp phần tạo bộ mặt nông thôn văn minh, sạch đẹp.
Hội CCB huyện Bình Liêu phối hợp với các tổ chức, đoàn thể khánh thành công trình Cổng làng thôn văn hoá Pắc Pò (xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu), góp phần tạo bộ mặt nông thôn văn minh, sạch đẹp.

Đồng chí Đỗ Viết Cường, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, cho biết: Mục tiêu của việc cụ thể hoá chủ đề công tác năm ở hội CCB là nhằm xây dựng cơ quan, tổ chức hội và đội ngũ cán bộ, hội viên CCB có kỷ luật, kỷ cương, nếp sống văn minh; tạo sự chuyển biến thực chất, rõ nét, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội trong hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, hội viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước... Đặc biệt là việc phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ CCB trong thực hiện các quy định chuẩn mực về văn hoá, văn minh từ cơ sở. Đối với các tập thể, cơ quan, tổ chức hội quy định rõ ràng 11 nội dung cơ quan, đơn vị phải tuân theo và 3 nội dung không được thực hiện, đảm bảo làm thước đo cho sự chính xác, nghiêm minh, công bằng, chất lượng trong hoạt động hội. Đối với nội dung xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh ở địa phương, cơ sở, tổ chức hội cũng quy định cụ thể từng nội dung cho các đối tượng, trong đó gắn việc xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh vào những nhiệm vụ, công trình, phần việc do đội ngũ CCB làm nòng cốt.

Nhờ việc cụ thể hoá những nội dung của chủ đề công tác năm với nhiệm vụ chính trị của tổ chức hội, từ đầu năm 2017 đến nay, các phong trào, hoạt động của hội CCB đã tiếp tục được duy trì, phát triển, đạt được thêm nhiều kết quả thiết thực. Hội CCB các huyện: Hoành Bồ, Hải Hà, Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình Liêu, Đầm Hà đã vận động lắp đặt được 658 bộ bóng đèn, chiếu sáng 30,6km đường thôn, xóm với tổng kinh phí trên 575 triệu đồng. Từ công trình của CCB, đã có 725 hộ dân, 3 nhà văn hoá, 2 trường học được hưởng lợi. Riêng Hội CCB TX Quảng Yên được đánh giá là đơn vị đi đầu trong chương trình này với việc làm mới 1.300m đường dây, 320 cột điện, 510 cụm bóng đèn và tu sửa hệ thống đường dây, cột điện dài 3.500m. Chương trình “Thắp sáng đường quê” tiếp tục được cấp uỷ, chính quyền địa phương đánh giá là một trong những phong trào, hoạt động thiết thực nhất của các cấp hội CCB, đóng góp tích cực vào việc xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh ở địa phương. Cùng với đó, các cấp hội CCB toàn tỉnh cũng đã hoàn thành 8 tuyến đường CCB làm nòng cốt tham gia đảm bảo vệ sinh môi trường và ATGT; huy động gần 100 triệu đồng mua xi măng cho các thôn, xã khó khăn; giúp đỡ 10 hội viên có hoàn cảnh khó khăn xây dựng mới và sửa chữa nhà ở; luân chuyển 955 triệu đồng vốn vay “3 giúp” giảm nghèo cho 168 hội viên...

Ở các địa phương, đội ngũ hội viên CCB gương mẫu thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bằng mô hình, phần việc phù hợp với khả năng, thế mạnh của CCB. Tiêu biểu như Hội CCB TX Quảng Yên đã đăng ký chuyên đề: “Hội CCB TX Quảng Yên xây dựng tổ phòng cháy, chữa cháy do CCB làm nòng cốt”. Từ đó, Hội CCB phường Phong Hải và Hội CCB xã Tiền An đã làm điểm, nhân rộng xây dựng 179 tổ phòng cháy, chữa cháy tại 179 thôn, khu thành mô hình dân vận khéo trong năm 2017. Hay như Hội CCB TX Đông Triều tiếp tục đăng ký thực hiện mô hình “Tham gia giáo dục, giúp đỡ, cảm hoá người lầm lỗi” và “mô hình tuyến đường kiểu mẫu”; Hội CCB huyện Bình Liêu đăng ký thực hiện 2 mô hình: “Thắp sáng đường quê” và “Tổ nhân dân tự phòng, tự quản, tự hoà giải giữ gìn ANTT” do CCB làm nòng cốt... Có thể khẳng định, đội ngũ cán bộ, hội viên CCB tại các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn là lực lượng giữ vai trò gương mẫu, tiên phong trong nhiều mặt hoạt động, công tác của hội.

Minh Hà

.
.
.
.
.
.
.
.