Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"

Điển hình phường Trưng Vương

Thứ Bảy, 05/08/2017, 14:24 [GMT+7]
.
.

Phường Trưng Vương được TP Uông Bí đánh giá có nhiều thành tích nổi bật trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, góp phần vào việc đảm bảo ANTT, ATGT. Bằng những cách làm hiệu quả, phù hợp với thực tế, phát huy thế mạnh, phong trào đã có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn phường.

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Trưng Vương, cho biết: Phường xác định văn hoá là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nên phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” cần làm quy củ, có tổ chức và phải được người dân vào cuộc chung tay cùng thực hiện. Vì vậy, để nâng cao chất lượng phong trào, việc quan trọng đầu tiên phường triển khai là phối hợp thường xuyên, liên tục, chặt chẽ giữa cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và đoàn thể từ phường đến các tổ dân phố; phát huy tinh thần tự nguyện, tự giác của nhân dân, vai trò tự quản của cộng đồng để phong trào phát triển bền vững.

Người dân khu phố 4 (phường Trưng Vương) luyện tập thể thao tại Nhà văn hoá khu.
Người dân khu phố 4 (phường Trưng Vương) luyện tập thể thao tại Nhà văn hoá khu.

Trong năm qua, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của phường đã đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng phong trào, như: Xây dựng phong trào “người tốt, việc tốt”; biểu dương những điển hình tiên tiến..., để họ trở thành những tấm gương cho mọi người học tập, từ đó nhân rộng ra các tổ dân, khu phố. Bên cạnh đó, phường vận động nhân dân đoàn kết xây dựng văn minh đô thị, giúp nhau giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia phát triển kinh tế, ổn định đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Toàn dân chấp hành tốt pháp luật, đảm bảo ANTT, phát huy dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Một trong những cách làm mà phường được TP Uông Bí đánh giá cao là nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá. Các gia đình đã chủ động nâng cao nhận thức và tính tự giác trong xây dựng gia đình văn hoá, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc tự quản cộng đồng ở khu dân cư trong quá trình xây dựng và giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hoá. Bên cạnh đó, phường phát huy tốt vai trò của MTTQ ở khu dân cư trong việc tuyên truyền, vận động, bình xét và công nhận các danh hiệu gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá. Hằng năm, phường h­ướng dẫn 7/7 khu dân cư tổ chức ký giao ước thi đua, đăng ký khu văn hoá, gia đình văn hoá và thực hiện quy ước, hương ước đã được phê duyệt; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phường ký giao ước thi đua, xây dựng cơ quan văn hoá, cá nhân đăng ký thi đua, đăng ký thực hiện nếp sống văn minh đô thị tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động. Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, ở đó người dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá, hoàn chỉnh hệ thống thiết chế văn hoá, phát triển phong trào văn hoá văn nghệ, TDTT cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hoá. Gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” với các cuộc vận động xã hội rộng lớn như: Ngày vì người nghèo, xây dựng văn minh đô thị, xây dựng văn hoá giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội... Qua đó phong trào phát triển mạnh và đi vào chiều sâu, trở thành nếp sống, nếp nghĩ, hành động của mọi người dân phường. Đến nay 7/7 khu phố của phường được công nhận danh hiệu khu phố văn hoá, trong đó nhiều khu phố đạt danh hiệu 3 năm liên tục.

Nguyễn Duy

.
.
.
.
.
.
.
.