Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác dân số

Thứ Sáu, 11/08/2017, 13:00 [GMT+7]
.
.

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác dân số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đề ra trong năm nay. Thực hiện nội dung này, công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy và tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác dân số được Chi cục chú trọng, thực hiện thường xuyên.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, trung tâm DS-KHHGĐ cấp huyện đã được chuyển về UBND cấp huyện quản lý từ năm 2013. Viên chức dân số xã trực thuộc trung tâm DS-KHHGĐ cấp huyện và được biệt phái làm việc tại UBND cấp xã. Tổng số cán bộ hiện có tại cấp huyện là 259 người (74 người làm việc tại huyện và 185 người biệt phái làm việc tại xã). Đối với đội ngũ cộng tác viên DS-KHHGĐ, nếu như năm 2016, toàn tỉnh có 2.042 cộng tác viên dân số trên tổng số 1.557 thôn, bản, khu phố; thì đến năm 2017, thực hiện Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 7-12-2016 của HĐND tỉnh, số cán bộ cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh chỉ còn 1.557 người, do kinh phí địa phương (xã, phường) chi trả.

Anh Hà Văn Hậu, cán bộ chuyên trách dân số xã Cộng Hòa và chị Hà Thị Vượng, cộng tác viên dân số thôn Khe, xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả phát tờ rơi tuyên truyền công tác dân số cho người dân trên địa bàn.
Anh Hà Văn Hậu, cán bộ chuyên trách dân số xã Cộng Hòa và chị Hà Thị Vượng, cộng tác viên dân số thôn Khe, xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả phát tờ rơi tuyên truyền công tác dân số cho người dân trên địa bàn.

Theo đó, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác dân số, hằng năm, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh và trung tâm DS-KHHGĐ ở các địa phương đều chú trọng tới công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn. Cụ thể, năm 2016, toàn tỉnh đã có 424 lượt cán bộ làm công tác dân số cấp huyện, xã được đào tạo, tập huấn công tác chuyên môn về DS-KHHGĐ, gồm: 4 lớp tập huấn về nội dung xử lý thông tin số liệu, nhập tin và vận hành kho dữ liệu điện tử; 2 đợt tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác DS-KHHGĐ... Năm 2017, Chi cục chú trọng, cử tham gia tập huấn là 100% cán bộ làm công tác dân số cấp xã và 50% cán bộ làm công tác dân số cấp huyện. Với những đối tượng này, theo kế hoạch, năm 2017, Chi cục sẽ tổ chức 3 lớp tập huấn cho 224 học viên. Nội dung chủ yếu là: Tập huấn lại và bồi dưỡng kỹ năng về công tác thống kê dân số; công tác chăm sóc SKSS; công tác truyền thông, tư vấn, vận động, giáo dục thay đổi hành vi về dân số. Anh Hà Văn Hậu, cán bộ chuyên trách dân số xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả, chia sẻ: “Các đợt tập huấn là rất cần thiết với những cán bộ chuyên trách dân số như chúng tôi. Bởi, công tác dân số có sự thay đổi theo từng năm. Nếu không chịu khó bồi dưỡng chuyên môn, chúng tôi sẽ rất khó triển khai tốt, phổ biến hiệu quả cho từng cộng tác viên ở thôn, khu”.

Cùng với đó, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh còn chú trọng tới việc tập huấn cho trưởng ban DS-KHHGĐ cấp xã, nhằm nâng cao trình độ quản lý công tác dân số tại các xã, phường, thị trấn. Theo đó, năm nay, tỉnh dự kiến tổ chức 3 lớp tập huấn cho 186 học viên là trưởng ban dân số các xã, phường, thị trấn. Nội dung chủ yếu là truyền đạt đầy đủ các thông tin về quản lý nhà nước về dân số; đẩy mạnh truyền thông dân số; quản lý dịch vụ KHHGĐ và các hoạt động nâng cao chất lượng dân số; nhiệm vụ chương trình DS-KHHGĐ trong giai đoạn mới...

Rõ ràng, việc được tập huấn, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên sẽ giúp đội ngũ làm công tác dân số của tỉnh được nâng cao trình độ, từ đó, thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, để công tác dân số được triển khai hiệu quả.

Lan Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.