Nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn - Hiệu quả từ Đề án 01

Thứ Sáu, 04/08/2017, 11:13 [GMT+7]
.
.

Sau 5 năm triển khai thực hiện, Đề án số 01 ĐA/TĐ-QN ngày 18-1-2013 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh Đoàn về “Luân chuyển, đào tạo cán bộ giai đoạn 2013-2017” (gọi tắt là Đề án 01) đã khẳng định tính đúng đắn, cần thiết trong việc điều chỉnh, bố trí hợp lý cán bộ Đoàn các cấp. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ Đoàn. Đồng thời, hỗ trợ phong trào Đoàn và thanh thiếu nhi địa phương phát triển.

Hằng năm, BTV Tỉnh Đoàn đã ban hành kế hoạch tăng cường cán bộ đi đào tạo thực tế, nêu rõ địa điểm, thời gian và nhiệm vụ của cán bộ tăng cường tại cơ sở. Ngoài ra, căn cứ vào nhu cầu, tình hình thực tế công tác cán bộ Đoàn của tỉnh, địa phương, đơn vị, BTV Tỉnh Đoàn đã thống nhất với cấp uỷ các đơn vị dự kiến cán bộ đến tăng cường. Từ năm 2013 đến nay, đã có 151 cán bộ Đoàn cấp huyện và cấp xã được luân chuyển, điều động. BTV Tỉnh Đoàn đã thực hiện 9 đợt luân chuyển cho 29 lượt lãnh đạo, cán bộ các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn lên Trung ương Đoàn và 13 đơn vị cấp huyện (vượt 10,9% chỉ tiêu Đề án đề ra); luân chuyển 54 lượt cán bộ giữa các ban chuyên môn cơ quan Tỉnh Đoàn. Trong đó, BTV Tỉnh Đoàn đã làm quy trình để biệt phái 1 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh Đoàn lên giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; 10 đồng chí cán bộ cơ quan Tỉnh Đoàn tăng cường, chỉ định giữ chức vụ bí thư, phó bí thư đoàn thanh niên cấp huyện; 17 cán bộ các ban chuyên môn Tỉnh Đoàn được tăng cường làm cán bộ, chỉ định tham gia ban chấp hành, BTV các huyện, thị, thành Đoàn, đoàn trực thuộc; 1 cán bộ tăng cường làm bí thư đoàn phường.

Anh Nguyễn Văn Bình (thứ 2, trái sang), cán bộ Ban Quốc tế Tỉnh Đoàn tăng cường làm Phó Bí thư Huyện Đoàn Bình Liêu trao đổi nghiệp vụ với một số bí thư đoàn cơ sở.
Anh Nguyễn Văn Bình (thứ 2, trái sang), cán bộ Ban Quốc tế Tỉnh Đoàn tăng cường làm Phó Bí thư Huyện Đoàn Bình Liêu trao đổi nghiệp vụ với một số bí thư đoàn cơ sở.

Thời gian tăng cường từ 3 tháng đến 2 năm tuỳ thuộc vào chuyên đề, nhiệm vụ cụ thể của cán bộ được Thường trực Tỉnh Đoàn phân công và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương. Anh Lê Tuấn Vũ, Phó Bí thư Thành Đoàn Hạ Long, chia sẻ: Trước khi luân chuyển, tôi là cán bộ Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn, sau đó được tăng cường về Thành Đoàn Hạ Long thực hiện chuyên đề “Thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh” trong 3 tháng. Thời gian sau, tôi tiếp tục tăng cường làm Bí thư Đoàn Thanh niên phường Giếng Đáy (TP Hạ Long) trong 1 năm. Thông qua luân chuyển, tôi có điều kiện nắm bắt cơ sở, hiểu được nhu cầu, khả năng của thanh niên địa phương, từ đó lựa chọn các công trình, phần việc thanh niên phù hợp. Đồng thời, nâng cao nghiệp vụ trong công tác tuyên truyền thanh niên, vận động các nguồn lực xã hội hoá để thực hiện các công trình, phần việc thanh niên trong chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường... góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương về xây dựng thành phố du lịch Hạ Long văn minh, thân thiện.

Anh Nguyễn Văn Bình, cán bộ Ban Quốc tế Tỉnh Đoàn đang trong thời gian tăng cường làm Phó Bí thư Huyện Đoàn Bình Liêu, chia sẻ: Với đặc thù ở huyện miền núi Bình Liêu, thanh niên thường xuyên đi làm xa, một bộ phận thanh niên còn chưa nhận thức đầy đủ về tổ chức Đoàn, do đó ban đầu tôi cũng gặp nhiều khó khăn trong tập hợp thanh niên tham gia các chương trình, phong trào Đoàn. Qua 5 tháng làm việc tại cơ sở, tôi đã học hỏi, rèn luyện về phương pháp làm việc, lãnh đạo, cách thức vận động thanh niên. Cũng được làm nhiều mảng công tác hơn so với khi làm tại ban chuyên môn Tỉnh Đoàn nên khả năng làm việc của bản thân trở nên bao quát, linh hoạt, chủ động hơn. Với kinh nghiệm từ thực tế cơ sở khi trở về sẽ giúp tôi thực hiện tốt hơn công tác tham mưu cho BTV Tỉnh Đoàn trong triển khai các nhiệm vụ, chương trình phù hợp với thanh niên từng địa bàn.

Theo đánh giá của BTV Tỉnh Đoàn, hầu hết cán bộ được tăng cường cơ sở đều trưởng thành, tiếp cận nhanh với công việc, có phương pháp làm việc toàn diện, chủ động khắc phục khó khăn từ thực tiễn, được cấp uỷ, đoàn viên, thanh niên địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao khi đi tăng cường là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá cán bộ trước khi bổ nhiệm. Qua đó, tạo điều kiện để rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nguyễn Dung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.