Hải Hà lắp đặt 696 bộ đầu thu KTS truyền hình vệ tinh khu vực biên giới

Thứ Hai, 24/07/2017, 17:45 [GMT+7]
.
.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đưa sóng Phát thanh - Truyền hình về  khu vực vùng cao, biên giới năm 2017. Ngày 24/7, Sở Thông Tin - Truyền Thông tỉnh phối hợp huyện Hải Hà và đơn vị cung cấp thiết bị tiến hành lắp đặt  696  bộ đầu thu kĩ thuật số truyền hình vệ tinh bao gồm: Đầu thu kỹ thuật số, chảo thu và các phụ kiện đi kèm cho người dân tại 2 xã khu vực biên giới Quảng Sơn, Quảng Đức.

Bà con nhân dân xã Quảng Sơn phấn khởi khi được theo dõi nhiều kênh thông tin khi được hỗ trợ bộ đầu thu kĩ thuật số HD
Bà con nhân dân xã Quảng Sơn theo dõi nhiều kênh thông tin khi được hỗ trợ bộ đầu thu kĩ thuật số HD.

Trong đó, xã Quảng Sơn được hỗ trợ 427 bộ đầu thu, xã Quảng Đức  được hỗ trợ 269 bộ đầu tư. Tổng giá trị gần 1,3 tỷ đồng, được trích từ nguồn ngân sách của tỉnh.

Việc triển khai lắp đặt bộ đầu thu kĩ  thuật số truyền hình vệ tinh giúp tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc khu vực biên giới.

Thanh Trường ( TT Truyền Thông- Văn Hoá Hải Hà)

.
.
.
.
.
.
.
.