Đảm bảo đời sống cho đồng bào vùng đặc biệt khó khăn

Thứ Hai, 19/06/2017, 10:51 [GMT+7]
.
.

Tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XIII đã ban hành Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó có nội dung đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn của tỉnh. Với sự nỗ lực triển khai, các đơn vị, địa phương đã tập trung thực hiện các chính sách đến với người hưởng lợi kịp thời, đầy đủ.

Công nhân Xí nghiệp nước Bãi Cháy (TP Hạ Long) đấu nối đường ống dẫn nước đến nhà dân tại thôn Đồng Cao, xã Thống Nhất (huyện Hoành Bồ).
Công nhân Xí nghiệp nước Bãi Cháy (TP Hạ Long) đấu nối đường ống dẫn nước đến nhà dân tại thôn Đồng Cao, xã Thống Nhất (huyện Hoành Bồ).

Ngày 27-1-2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 236/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 755/QĐ-TTg giai đoạn 2015-2016. Trong đó, 6.838 lượt hộ thuộc 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh trong diện thụ hưởng. Tuy nhiên, do thời điểm rà soát xây dựng Đề án (năm 2013) đến thời điểm được bố trí vốn thực hiện (năm 2016) cách xa nhau, bên cạnh đó việc rà soát ban đầu của một số địa phương chưa chính xác nên một số nội dung hỗ trợ có sự thay đổi (cơ bản giảm về đối tượng, nhu cầu thụ hưởng chính sách). Ngày 28-12-2016, UBND tỉnh đã ban hành quyết định điều hoà nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2016 để thực hiện chính sách trên. Theo đó, còn 5.291 lượt hộ thuộc 11 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh trong diện thụ hưởng, kinh phí gần 113 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, các địa phương đã chủ động phân khai, thực hiện các nội dung của Đề án. Theo số liệu của Ban Dân tộc tỉnh, hỗ trợ đất sản xuất nông nghiệp, Đề án phê duyệt hỗ trợ 233 hộ, kinh phí trên 7,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, do không còn quỹ đất hỗ trợ và không có khả năng tự tìm nguồn quỹ đất nên các huyện Hải Hà, Hoành Bồ đã xin điều chỉnh giảm và chuyển sang hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với 227 hộ; chỉ thực hiện hỗ trợ đất sản xuất nông nghiệp đối với 6 hộ còn lại, kinh phí 156 triệu đồng. Đến nay, vốn đã giải ngân đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Cùng với đó, Đề án cũng phê duyệt hỗ trợ đất sản xuất lâm nghiệp cho 247 hộ, diện tích 1.235ha và đã hỗ trợ 150 hộ thuộc huyện Ba Chẽ, với 750ha; còn lại 97 hộ thuộc huyện Bình Liêu sẽ thực hiện hỗ trợ theo Đề án giao đất giao rừng của huyện. Đối với các huyện Hải Hà, Tiên Yên, do không còn quỹ đất hỗ trợ và không có khả năng tự tìm nguồn quỹ đất nên các địa phương đã xin điều chỉnh giảm và chuyển sang hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với 458 hộ; chỉ thực hiện hỗ trợ đất sản xuất lâm nghiệp bằng tiền đối với 12 hộ thuộc huyện Hải Hà với 180 triệu đồng và đến nay đã thực hiện hỗ trợ 4 hộ, số vốn là 60 triệu đồng. 8 hộ còn lại của UBND huyện Hải Hà đã có báo cáo đưa ra khỏi diện hỗ trợ do không đủ diện tích đất để nhận chuyển nhượng. Đối với hỗ trợ chuyển đổi nghề, Đề án phê duyệt hỗ trợ 1.355 hộ, kinh phí trên 28 tỷ đồng. Tuy nhiên, chưa xác định được đối tượng thiếu đất nên các địa phương (Hoành Bồ, Hải Hà, Tiên Yên, Bình Liêu, Đầm Hà, Uông Bí) đã đề nghị tỉnh điều chỉnh giảm còn 504 hộ cần hỗ trợ chuyển đổi nghề. Đến nay, các địa phương đã thực hiện hỗ trợ 251 hộ với trên 1,5 tỷ đồng, 253 hộ còn lại, các địa phương đề nghị được chuyển nguồn thanh toán trong năm 2017.

Về hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung, Đề án phê duyệt hỗ trợ 44 công trình, điều hoà bổ sung chuyển tiếp 2 công trình thực hiện từ năm 2015 và thanh toán nợ đọng 1 công trình thực hiện từ năm 2013. Đến nay, đã thực hiện 43 công trình, bổ sung 2 công trình và trả nợ đọng 1 công trình, đạt 82,97% kế hoạch. Cùng theo Đề án, 2.638 hộ cần hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, đến nay, đã thực hiện hỗ trợ 2.631 hộ, đạt 101,49% kế hoạch. Cùng với đó, thực hiện hỗ trợ về đất ở, các địa phương cơ bản giải quyết xong từ nguồn quỹ đất hiện có của địa phương... Theo đồng chí Lãnh Thế Vinh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, đến nay các địa phương đã thực hiện đạt trên 79% chỉ tiêu Đề án, cơ bản đạt yêu cầu Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XIII. Ban Dân tộc tỉnh đang chủ trì xây dựng Đề án thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2017-2020 gắn với Đề án thực hiện nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn, bản ra khỏi diện đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135, giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh. Đề án này góp phần tiếp nối việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn không thuộc đối tượng của Đề án.

Nguyễn Huế

.
.
.
.
.
.
.
.