Xây dựng chính quyền điện tử ở Bình Liêu

Thứ Tư, 17/05/2017, 07:48 [GMT+7]
.
.

Huyện vùng cao, biên giới Bình Liêu có 96% đồng bào dân tộc thiểu số; cán bộ, công chức dân tộc thiểu số chiếm đa số (nhất là tại các xã, thị trấn). Thời gian qua do nguồn lực đầu tư thiết bị vật chất chưa được đồng bộ, nên việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn còn hạn chế.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Bình Liêu hướng dẫn người dân tìm hiểu các thủ tục hành chính trên hệ thống điện tử.
Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Bình Liêu hướng dẫn người dân tìm hiểu các thủ tục hành chính trên hệ thống điện tử.

Tại xã Tình Húc, để triển khai Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại”, huyện đã hỗ trợ kinh phí để xã sửa lại phòng làm việc, mua bàn ghế. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất với xã là việc ứng dụng CNTT, sử dụng các phần mềm trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo cán bộ xã Tình Húc, các trang thiết bị như máy tính, máy in đã được trang bị cho Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại” từ lâu. Xã cũng đã triển khai ứng dụng các phần mềm như quản lý văn bản, quản lý hộ tịch... Tuy nhiên, một số cán bộ vẫn quen với cách giải quyết TTHC cũ, nên việc tiếp cận, áp dụng phần mềm, công nghệ để hỗ trợ trong công việc còn hạn chế.

Trao đổi với chúng tôi, ông Vi Ngọc Nhất, Phó Phòng VH-TT huyện Bình Liêu, cho biết: UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND (tháng 2-2017) về việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước huyện. Theo đó, UBND huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị triển khai các giải pháp để nâng cao chỉ số xếp hạng, đánh giá kết quả ứng dụng CNTT chung của huyện trong hệ thống các cơ quan hành chính của tỉnh. Cùng với đó, tích cực triển khai trao đổi văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 979/QĐ-UBND (ngày 13-4-2015) của UBND tỉnh. Việc trang bị, đầu tư hạ tầng CNTT như hệ thống mạng LAN, wifi, máy tính để bàn, máy tính xách tay, các thiết bị ngoại vi, đường truyền tại các cơ quan, đơn vị... cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đề ra. Đến nay, khoảng 95% trở lên số CBCCVC, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc biết sử dụng máy tính, truy cập internet; trong đó khoảng 70% CBCC sử dụng máy tính thành thạo đạt trình độ B trở lên. Hiện 13 phòng, ban chuyên môn của UBND huyện và 8 xã, thị trấn đều sử dụng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý văn bản, giải quyết công việc thành thạo theo yêu cầu công tác; 100% văn bản đi - đến tại UBND được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống quản lý văn bản... Bên cạnh đó, huyện tăng cường chỉ đạo cung cấp, giải quyết TTHC cơ bản phù hợp với việc thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, các TTHC của huyện được cung cấp ở mức độ 2 và đang triển khai mức độ 3 theo lộ trình chung.

Thực tế tại Trung tâm Hành chính công huyện, chúng tôi thấy thiết bị CNTT được trang bị khá đầy đủ, các cán bộ hướng dẫn tận tình người dân đến làm TTHC. Chị Lại Thị Huyền, Phó Giám đốc Trung tâm, cho biết: Cơ sở vật chất tại Trung tâm cơ bản đáp ứng được yêu cầu giải quyết TTHC cho người dân và tổ chức. Đến nay, có 263 TTHC thuộc 15 lĩnh vực được đưa vào giải quyết tại Trung tâm. Trung tâm đã thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 81/263 thủ tục (30,8%). Các xã, thị trấn đang tích cực xây dựng Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại”.     

Mặc dù đã vào cuộc tích cực, song việc ứng dụng CNTT trong xây dựng chính quyền điện tử của huyện còn gặp khó khăn. Hiện các cơ quan và CBCC, người lao động sử dụng hộp thư công vụ còn thấp (khoảng dưới 20%), chủ yếu sử dụng trong trường hợp gửi, nhận văn bản giữa tỉnh - huyện, huyện - xã... Sử dụng phần mềm quản lý văn bản mới chỉ dừng lại ở chuyển, nhận văn bản đi, chưa xử lý và trình ký qua phần mềm. Địa phương chưa bố trí được cán bộ lãnh đạo chuyên trách và cán bộ đầu mối tham mưu chuyên trách trong công tác tham mưu quản lý nhà nước về CNTT.

Lãnh đạo huyện cho biết: Năm 2017, huyện phấn đấu đạt 95% trở lên các văn bản hành chính được giao dịch qua môi trường mạng (trừ các văn bản mật). Để đạt mục tiêu này, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao trách nhiệm trong việc triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử của đơn vị. Đồng thời, mở các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ CNTT cho đội ngũ; phân công cán bộ làm công tác quản trị mạng tại các đơn vị. Huyện sẽ sớm xây dựng website giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch, kêu gọi thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện; triển khai ứng dụng CNTT trong vận hành hệ thống thu, phát sóng FM tại các thôn, khu phố, nhằm đảm bảo cho công tác thông tin tuyên truyền được thông suốt, phát huy hiệu quả...

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.