Sở Tài nguyên và Môi trường: Giải pháp nâng cao chỉ số DDCI

Thứ Tư, 24/05/2017, 08:31 [GMT+7]
.
.

Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) không chỉ là thước đo chất lượng điều hành, mà còn là cơ sở cho UBND tỉnh xác định các biện pháp phù hợp để thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Với quyết tâm khắc phục những tồn tại, Sở TN&MT đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chỉ số DDCI.

Cán bộ Sở TN&MT hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
Cán bộ Sở TN&MT hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Năm 2016, UBND tỉnh đã đưa 15 sở, ban, ngành và 14 địa phương để thí điểm đánh giá chỉ số DDCI. Qua đánh giá, Sở TN&MT đạt 52,95 điểm (xếp hạng thứ 6/15 các sở, ban, ngành). Trong đó chỉ số cạnh tranh bình đẳng đạt 7,97 điểm, đứng đầu 15 sở, ban, ngành; chỉ số vai trò của người đứng đầu sở, ban, ngành đạt 7,5 điểm, đứng tốp đầu các sở, ban, ngành... Kết quả trên cho thấy, thời gian qua Sở TN&MT đã có nhiều cố gắng trong giải quyết công việc, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cơ quan; tính cạnh tranh bình đẳng của Sở đã được khối doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đánh giá cao, thể hiện năng lực và sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của Sở.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thu, Giám đốc Sở TN&MT, cho biết: Mặc dù đã đạt được kết quả đáng kể, nhưng cũng phải thừa nhận trong thực hiện đánh giá chỉ số DDCI của Sở vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, nhất là tính năng động, hỗ trợ doanh nghiệp và chi phí thời gian trong giải quyết công việc. Chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp đạt điểm thấp nhất (3,24 điểm, đứng thứ 13/15); chỉ số tính năng động (đạt 4,15 điểm, đứng thứ 10/15); chỉ số chi phí thời gian (đạt 5,22 điểm, đứng thứ 8/15).

Nhằm nâng cao nhận thức, nghiệp vụ cho cán bộ và người lao động về việc thực hiện chỉ số DDCI, thời gian qua Sở TN&MT đã thực hiện rà soát, đánh giá lại chất lượng đội ngũ CBCCVC thực thi công việc, trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), nhất là đội ngũ CBCCVC được cử làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, để có kế hoạch đào tạo lại, nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức, tác phong làm việc; đồng thời có cơ chế chính sách đánh giá hiệu quả công việc một cách minh bạch, đảm bảo ghi nhận công bằng, khen thưởng xứng đáng, kỷ luật nghiêm khắc. Sở chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp bằng những giải pháp thiết thực, hiệu quả; tăng cường hoạt động thông tin truyền thông. Sở đã tổ chức thành công hội nghị tiếp xúc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 35 doanh nghiệp ngành Than; trong đó đã thực hiện tháo gỡ vướng mắc trên 80 nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Sở chủ trì phối hợp với Ban Xúc tiến hỗ trợ đầu tư tỉnh tổ chức chương trình cà phê doanh nhân; theo đó đã giải quyết, tháo gỡ trên 20 nội dung vướng mắc của 15 doanh nghiệp liên quan đến công tác tìm kiếm mặt bằng sản xuất kinh doanh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khai thác tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường, góp phần giúp đỡ doanh nghiệp phát triển và cải thiện môi trường đầu tư.

Sở TN&MT đẩy mạnh công tác cải cách hành chính - được xác định là một trong những nhân tố quan trọng giúp cải thiện môi trường đầu tư, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ công dân. Sở đã thực hiện rà soát đơn giản hoá đưa các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở vào thực hiện theo nguyên tắc “tiếp nhận và giải quyết tại chỗ”. Sở phấn đấu đến hết năm 2017 tổng số TTHC thực hiện theo nguyên tắc “tiếp nhận và giải quyết tại chỗ” là 50/83 TTHC (đạt 60%); hoàn thành triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 53 TTHC (đạt 73,6%). Từ đầu năm đến nay, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 22 hồ sơ TTHC mức độ 3. Đồng thời, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ảnh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thu, Giám đốc Sở TN&MT, cho biết: Mặc dù đã đạt được kết quả đáng kể, nhưng cũng phải thừa nhận trong thực hiện đánh giá chỉ số DDCI của Sở vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, nhất là tính năng động, hỗ trợ doanh nghiệp và chi phí thời gian trong giải quyết công việc. Chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp đạt điểm thấp nhất (3,24 điểm, đứng thứ 13/15); chỉ số tính năng động (đạt 4,15 điểm, đứng thứ 10/15); chỉ số chi phí thời gian (đạt 5,22 điểm, đứng thứ 8/15). Do vậy, để khắc phục những tồn tại trên, chúng tôi đang tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chỉ số quản trị hành chính công (PAPI), chỉ số sự hài lòng của người dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở (DDCI). Trong đó, quán triệt cán bộ, đảng viên nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, tính năng động, hỗ trợ doanh nghiệp và chi phí thời gian trong giải quyết công việc, đặc biệt là việc giải quyết các TTHC. Cùng với đó, hoàn thiện thể chế chính sách về đất đai, kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật không còn hiệu lực, các văn bản không phù hợp với điều kiện thực tiễn phát triển của địa phương. Đặc biệt, thường xuyên tiếp thu những ý kiến của doanh nghiệp, nhà đầu tư về những khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách tài nguyên môi trường, thực hiện tiếp nhận phản ảnh và xử lý vướng mắc của doanh nghiệp, thông qua đối thoại trực tiếp và qua cổng thông tin điện tử, giao lưu trực tuyến và tổ chức tiếp xúc doanh nghiệp.

Thu Trang

.
.
.
.
.
.
.
.