Ngày 21/5, TX Đông Triều đồng loạt bầu trưởng thôn, khu phố

Thứ Sáu, 19/05/2017, 08:24 [GMT+7]
.
.

Ngày 21/5 tới, cử tri của TX Đông Triều sẽ lựa chọn bầu 173/173 trưởng thôn, khu phố của 21/21 phường, xã.

Sau hội nghị hiệp thương bước 3 của 173 thôn, khu phố đã thực hiện chủ trương nhất thể hoá chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố; phó bí thư chi bộ kiêm phó trưởng thôn, khu phố, với 174 nhân sự được giới thiệu bầu trưởng thôn, 169 nhân sự được giới thiệu bầu phó thôn là đảng viên.

a
Tuyên truyền ngày bầu cử trưởng thôn, khu phố của TX Đông Triều ở các nơi công cộng của phường Mạo Khê.

Thị xã đã chỉ đạo công tác tổ chức bầu cử đúng quy trình, dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm; bảo đảm các tiêu chuẩn trưởng thôn, khu phố nhằm phát huy vai trò người đại diện cho nhân dân, có năng lực tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao. Nhân dân các thôn, khu phố giám sát, thực hiện các quy định về bầu cử. Công tác tuyên truyền về bầu cử trưởng, phó thôn, khu phố và đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020 đã được tuyên truyền bằng nhiều hình thức như trực quan, hội nghị họp nhân dân, trên hệ thống đài truyền thanh...

Nguyễn Xuân

.
.
.
.
.
.
.
.