Tổ chức kỳ thi THPT quốc gia đảm bảo an toàn, đúng quy định

Thứ Năm, 20/04/2017, 12:02 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức kỳ thi THPT quốc gia; thi tuyển sinh THPT năm 2017.

Năm 2017, tỉnh Quảng Ninh tổ chức thi tuyển sinh THPT từ ngày 1 đến 3-6 và kỳ thi THPT quốc gia từ ngày 21 đến 24-6. Để các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức các kỳ thi đảm bảo an toàn, đúng quy định và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh tham gia dự thi. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh về quy chế thi, những nội dung mới trong công tác tổ chức thi và công tác tuyển sinh, đặc biệt là công khai kết quả thi và kết quả tuyển sinh; giải đáp đầy đủ, kịp thời băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến kỳ thi và công tác tuyển sinh. Quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại các ban của hội đồng thi thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ được giao, xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập ban chỉ đạo thi cấp huyện để chỉ đạo thực hiện các nội dung theo phân cấp quản lý. Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức kỳ thi trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và UBND cấp xã theo nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm túc các nội dung phục vụ cho kỳ thi. Trong đó, cần đảm bảo an ninh trật tự, ATGT, ATTP, vệ sinh môi trường, cung cấp điện, nước, xây dựng phương án phòng, chống lụt bão; có phương án xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống bất thường có thể xảy ra, đặc biệt đối với các địa phương có nguy cơ bị ảnh hưởng khi có thời tiết xấu; tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật; thí sinh có hoàn cành khó khăn, thí sinh ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chức năng trong việc tổ chức kỳ thi…

Công an tỉnh, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, ATGT, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông và phòng chống cháy nổ, khắc phục các sự cố xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian trước, trong và sau kỳ thi. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong kỳ thi; cử cán bộ, chiến sỹ tham gia lực lượng bảo vệ bảo đảm tuyệt đối an toàn tại các khu vực thi, in sao, quản lý đề thi, bài thi, chấm thi theo kế hoạch tổ chức các kỳ thi; có biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại các khu vực tổ chức thi.

Sở Giao thông Vận tải xây dựng kế hoạch bố trí đủ phương tiện phục vụ học sinh, gia đình học sinh, cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ đi lại trong thời gian thi; ưu tiên miễn, giảm giá vé cho học sinh trong các ngày thi, đảm bảo ATGT, tổ chức tốt việc phân luồng, tránh tình trạng ùn tắc giao thông ở các nút giao thông, những điểm xung yếu. Không để xảy ra tình trạng học sinh không tham gia dự thi được hoặc đến muộn vì thiếu phương tiện, ách tắc giao thông.

Công ty Điệu lực Quảng Ninh chỉ đạo và điều hành các trạm điện cung cấp đầy đủ điện lưới liên tục 24/24 giờ phục vụ các hoạt động của kỳ thi tại Sở Giáo dục và Đào tạo và các điểm thi trên địa bàn tỉnh.
Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền nhằm thông tin đầy đủ, chính xác, công khai, minh bạch, rõ ràng về mục đích, ý nghĩa, tác dụng, các quy chế, quy định, hướng dẫn và những vấn đề cơ bản liên quan đến các kỳ thi, nhất là những vấn đề có tính đổi mới để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn xã hội. Đảm bảo liên lạc thông suốt giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục và điểm thi; chỉ đạo các bưu cục trong công tác chuyển phát tài liệu liên quan đến kỳ thi kịp thời chính xác; bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng viễn thông tạo thuận lợi cho việc công bổ kết quả thi, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và chuyển phát hồ sơ nhập học của thí sinh.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị khác có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp tích cực, chủ động tham gia, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Hạ Long, Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, UBND các huyện, thị xã, thành phổ để triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ cho kỳ thi.

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.