Tham mưu về chế độ hợp đồng lao động đối với giáo viên cơ sở giáo dục công lập

Thứ Sáu, 21/04/2017, 12:16 [GMT+7]
.
.

Để kịp thời đánh giá, điều chỉnh chính sách của tỉnh về việc hợp đồng giáo viên phù hợp với thực tế và đảm bảo quy định của  Nhà nước, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 2639/UBND-GD, ngày 20/4, về việc tham mưu ban hành quy định chế độ hợp đồng lao động đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập.

Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng (TP Hạ Long) giới thiệu mô hình “Vịnh Hạ Long - cây cầu Bãi Cháy” cho trẻ lớp 4-5 tuổi. Ảnh Lan Anh
Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng (TP Hạ Long) giới thiệu mô hình “Vịnh Hạ Long - cây cầu Bãi Cháy” cho trẻ lớp 4-5 tuổi. Ảnh Lan Anh

Theo đó UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Sở Tài Chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở ngành liên quan rà soát, đánh giá việc hợp đồng lao động đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập và thực hiện Quyết định 234/2010/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 20/2009/NQ- HĐND ngày 11/12/2009 của HĐND tỉnh “Về quy định mức hỗ trợ kinh phí chi trả tiền công và các khoản đóng góp theo tiền công cho giáo viên hợp đồng đạt chuẩn đào tạo trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh”.

Đồng thời Sở Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, UBND các huyện thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các quy định hiện hành của Pháp luật, của tỉnh có liên quan, đề xuất phương án trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định mức chi trả tiền công cho giáo viên hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục công lập, thay thế Quyết định 234/2010/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 của UBND tỉnh đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 26/4/2017.

Dương Hiền

.
.
.
.
.
.
.
.