Móng Cái cưỡng chế công trình xây dựng trái phép

Thứ Năm, 20/04/2017, 18:40 [GMT+7]
.
.

Sáng 20/4, các lực lượng chức năng của TP Móng Cái đã tiến hành cưỡng chế công trình xây dựng vi phạm trên đất không được phép xây dựng đối với hộ ông Nguyễn Văn Mật, tại khu 6, phường Hải Hòa, TP Móng Cái.

Lực lượng chức năng
Lực lượng chức năng năng tiến hành tháo dỡ toàn bộ công trình nhà ở, các công trình phụ trợ do hộ ông Nguyễn Văn Mật xây dựng trái phép

Theo đó, hộ ông Nguyễn Văn Mật đã tự ý xây dựng trái phép công trình nhà ở, các công trình phụ trợ trên thửa đất đã có thông báo thu hồi đất để phục vụ dự án Đường dẫn cấu Bắc Luân II.

Trước thực trạng trên, các lực lượng chức năng của thành phố và phường Hải Hòa đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu gia đình tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép; đồng thời nhiều lần đến để gặp gỡ, tuyên tuyền, vận động gia đình ông Mật tự chấp hành tháo dỡ công trình, trả lại nguyên trạng. Tuy nhiên, gia đình ông đã từ chối không nhận Quyết định, không ký biên bản và không chấp hành theo quy định của pháp luật dẫn đến các cơ quan chức năng phải tiến hành cưỡng chế.

Tại buổi cưỡng chế, phường Hải Hòa và các lực lượng chức năng của thành phố đã công bố Quyết định cưỡng chế của UBND thành phố; tiếp tục tuyên tuyền, vận động hộ ông Nguyễn Văn Mật tự tháo dỡ công trình trả lại nguyên trạng ban đầu nhưng hộ gia đình vẫn không chấp hành. Các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm kê, thống kê tài sản và di chuyển tài sản của gia đình ra khỏi phạm vi cưỡng chế và bàn giao cho gia đình, đồng thời tiến hành tháo dỡ toàn bộ công trình nhà ở, các công trình phụ trợ do hộ ông Nguyễn Văn Mật xây dựng trái phép trên đất để phục vụ dự án Đường dẫn cấu Bắc Luân II.

Với tinh thần kiên quyết xử lý, thực hiện theo đúng quy trình, trình tự quy định trong công tác tổ chức cưỡng chế, quá trình cưỡng chế diễn ra an toàn, đúng pháp luật.

Vi Thu (Trung tâm TT&VH Móng Cái)

.
.
.
.
.
.
.
.