Ký kết Quy chế phối hợp liên ngành về lý lịch tư pháp

Thứ Hai, 20/03/2017, 20:11 [GMT+7]
.
.

Ngày 20-3, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh đã ký Quy chế phối hợp trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, tiếp nhận và rà soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Quy chế gồm có 5 chương với 15 điều quy định về mục đích, nội dung, nguyên tắc phối hợp; nhiệm vụ cung cấp, tiếp nhận và cập nhật thông tin lý lịch tư pháp giữa các đơn vị; hình thức và phương thức cung cấp thông tin lý lịch tư pháp; vấn đề cung cấp tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp có trước và sau ngày 1-7-2010 khi Luật Lý lịch tư pháp có hiệu lực thi hành. 

Phó giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Văn Túc tổng hợp ý kiến của các đơn vị liên quan về việc chỉnh sửa Quy chế phối hợp trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, tiếp nhận và rà soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh.
Phó giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Văn Túc tổng hợp ý kiến của các đơn vị liên quan về việc chỉnh sửa Quy chế phối hợp trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, tiếp nhận và rà soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Theo Quy chế, định kỳ hàng quý, Sở Tư pháp gửi công văn đề nghị rà soát kèm theo danh sách thông tin đã tiếp nhận gửi các cơ quan cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để phối hợp rà soát, đối chiếu theo quy định. Trên cơ sở đó, Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân huyện, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Phòng Hồ sơ của Công an tỉnh, Công an cấp huyện tổ chức rà soát, xác minh, đối chiếu số liệu thông tin lý lịch và thông báo cho Sở Tư pháp trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp.

Việc ban hành Quy chế góp phần đảm bảo cho công tác tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, tiếp nhận và rà soát thông tin lý lịch tư pháp thông suốt, đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ chương trình xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp của tỉnh.


Hoàng Quỳnh
 

.
.
.
.
.
.
.
.