Điều kiện để các trường liên kết đào tạo trình độ đại học

Thứ Sáu, 17/03/2017, 09:07 [GMT+7]
.
.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học.

Thông tư này quy định về hoạt động liên kết đào tạo trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học bao gồm: Điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định thực hiện liên kết đào tạo; quyền hạn và trách nhiệm của các bên tham gia liên kết đào tạo; chế độ báo cáo, quản lý hoạt động liên kết đào tạo, chế độ lưu trữ; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Liên kết đào tạo được tổ chức theo 2 hình thức: Liên kết phối hợp đào tạo, cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo tham gia giảng dạy một phần chương trình đào tạo, phối hợp quản lý quá trình đào tạo và đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện liên kết đào tạo; liên kết đặt lớp đào tạo, cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo không tham gia giảng dạy, chỉ phối hợp quản lý và đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện liên kết đào tạo.

Về đối tượng tham gia liên kết đào tạo, Thông tư nêu rõ: Cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo, cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo là cơ sở giáo dục đại học.

Cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo gồm: Cơ sở giáo dục đại học; cơ sở giáo dục nghề nghiệp; trường của cơ quan nhà nước; trường của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; trường của lực lượng vũ trang nhân dân; trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh.

Các lớp liên kết đào tạo phải đặt tại cơ sở chính của cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo, cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo, hoặc cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo.

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.