Siết chặt kỷ cương công chức ở xã Tiền An

Thứ Hai, 20/02/2017, 11:58 [GMT+7]
.
.

Từ những kết quả đạt được trong thực hiện cải cách hành chính năm 2016, bước sang năm 2017 để đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, về đích trong xây dựng nông thôn mới, cấp uỷ, chính quyền xã Tiền An (TX Quảng Yên) xác định gắn việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trọng tâm là việc siết chặt kỷ cương công chức, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hoá ứng xử của đội ngũ CB,CC,VC-LĐ tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng.

Cán bộ bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại” xã Tiền An hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính.
Cán bộ bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại” xã Tiền An hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính.

Bám sát chỉ đạo của tỉnh, xã Tiền An đã xây dựng Kế hoạch số 05-KH/UBND ngày 9-2-2017 về thực hiện chủ đề công tác năm “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh trên địa bàn xã Tiền An”. Kế hoạch đã được triển khai tới toàn thể Đảng uỷ, HĐND, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể, 16 thôn; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, CB,CC,VC-LĐ và các hộ gia đình, người dân sinh sống trên địa bàn xã. Cùng đó, UBND xã đã quán triệt, triển khai, tuyên truyền, giáo dục các quy định, văn bản về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ CB,CC phường, như: Nội dung của Luật Cán bộ, công chức; Luật Phòng, chống tham nhũng; các quy định của pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ và những việc CB,CC không được làm; các quy định về xử lý kỷ luật đối với CB,CC... Đồng thời, phát động phong trào thi đua trong CB,CC,VC-LĐ đang công tác tại UBND xã, gắn việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính với công tác bình xét thi đua cuối năm. Đội ngũ CB,CC xã Tiền An đã chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc làm việc (buổi sáng có mặt tại cơ quan và bắt đầu làm việc từ 7h30’ đến 12h00’; buổi chiều bắt đầu 13h00’ đến 16h30’). Mỗi CB,CC đều có bảng chức danh để bàn, đeo thẻ công chức khi làm việc, khi vắng mặt hoặc đi công tác đều báo cáo lãnh đạo cơ quan và ghi rõ trên bảng lịch công tác...

Đội ngũ CB,CC xã Tiền An luôn xác định được tính chất quan trọng của thái độ phục vụ công dân là thước đo của sự thành công trong thực thi nhiệm vụ, là yêu cầu bắt buộc của Nhà nước để thực hiện tốt hơn theo tinh thần: Gần dân, hiểu dân, tôn trọng và giúp nhân dân. Do vậy, CB,CC xã luôn tự rèn luyện, tu dưỡng, thực hiện tốt các nội dung “5 xây, 3 chống”, thực hiện văn hoá, văn minh công sở theo tinh thần “3 xin” (xin chào - xin lỗi - xin cảm ơn), và “3 luôn” (mỉm cười - nhẹ nhàng - giúp đỡ). Đặc biệt, đối với bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại” của xã, CB,CC đã nâng cao trách nhiệm phục vụ, thân thiện khi giao tiếp với tổ chức, công dân khi đến liên hệ công tác, không gây khó khăn, phiền hà, không để tổ chức, công dân đi lại nhiều lần mới giải quyết công việc, không lạm quyền, nhũng nhiễu khi thực hiện nhiệm vụ. Việc tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, công dân đều ghi phiếu và hướng dẫn cụ thể, đảm bảo yêu cầu hướng dẫn một lần, đầy đủ, đúng quy định.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lương Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Tiền An cho biết: “Để thực hiện chủ đề công tác năm đạt kết quả, thời gian tới, UBND xã Tiền An tiếp tục triển khai nội dung tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII), đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Để đổi mới mạnh mẽ về lề lối, tác phong làm việc, thái độ ứng xử của đội ngũ CB,CC,VC trên địa bàn, thực hiện nghiêm túc kỷ cương, văn hoá công sở, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, xác định rõ trách nhiệm của mỗi CB,CC khi tham gia giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công, không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc...”.

Thuỳ Dương(CTV)

.
.
.
.
.
.
.
.