TP Hạ Long

Kỷ luật, kỷ cương công chức: Nỗ lực khắc phục hạn chế

Thứ Hai, 09/01/2017, 11:49 [GMT+7]
.
.

Bám sát chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thời gian qua, TP Hạ Long đã quyết liệt trong chỉ đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức (CB,CC) có năng lực, trình độ, ý thức kỷ luật tốt đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đặc biệt là kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2016 của tỉnh “Nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công; xây dựng thành phố du lịch Hạ Long”, Chỉ thị số 03-CT/TU của Thành uỷ Hạ Long về “Việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ của CB,CC,VC thành phố”... Các phường, phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố đều chủ động cải tiến lề lối làm việc; tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy chế các quy định về thái độ, tinh thần trách nhiệm trong công việc, văn hoá giao tiếp ứng xử với tổ chức và người dân. Đặc biệt, thành phố triển khai định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với CC,VC các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các phường, nhất là đối với những vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hoá công sở tại các phường và phòng, ban, đơn vị... Nhờ đó, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ và công tác quản lý CB,CC trên địa bàn có sự chuyển biến tích cực; ngày càng tạo sự tin tưởng, hài lòng của tổ chức và công dân đối với các cơ quan nhà nước.

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Cao Thắng hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính.
Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Cao Thắng hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Mặc dù vậy, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa thực sự toàn diện trên địa bàn thành phố. Mới đây, trong những ngày cuối năm 2016, qua kiểm tra, thanh tra của Sở Nội vụ phát hiện cán bộ làm việc tại Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long chưa chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Để kịp thời chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương hành chính, ngày 30-12-2016, UBND TP Hạ Long đã ban hành các quyết định để thi hành kỷ luật, cách chức đối với ông Vũ Phi Hùng, Phó Trưởng Phòng Tư pháp TP Hạ Long và khiển trách trách nhiệm người đứng đầu đối với Giám đốc Trung tâm; cảnh cáo đối với 2 phó giám đốc trung tâm do vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; không hoàn thành trách nhiệm được giao để xảy ra vi phạm tại Trung tâm.

Với quyết tâm chấn chỉnh kỷ cương công chức, xây dựng đội ngũ CB,CC,VC có năng lực, đạo đức nghề nghiệp và văn hoá giao tiếp trong thực thi công vụ, năm 2017, TP Hạ Long tiếp tục xác định một trong những nội dung chủ đề công tác năm, đó là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính” và đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai.

Bám sát chỉ đạo của thành phố về siết chặt kỷ cương công chức, UBND các phường, phòng, ban, đơn vị đã tập trung triển khai nghiêm túc những giải pháp đã đề ra. Trong đó, chú trọng quán triệt CB,CC,VC thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thành phố về kỷ luật, kỷ cương hành chính, như: Thực hiện nghiêm giờ làm việc theo quy định; không làm việc riêng, ăn uống, chơi điện tử trong giờ làm việc; nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực. Đồng thời, rà soát lại quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện đạo đức công vụ, văn hoá giao tiếp, văn hoá ứng xử trong cán bộ. CB,CC,VC các phòng, ban, đơn vị cũng nêu cao quyết tâm trong thực hiện và giám sát hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc, nhất là công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp; đồng thời xác định rõ vai trò, trách niệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Hiện nay, Trung tâm Hành chính công thành phố, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường cũng chủ động rà soát, thống nhất phân công CC,VC có đủ năng lực, trình độ, sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc làm việc tại bộ phận này...

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Triệu Văn Nghĩa, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Cao Xanh, cho biết: Tiếp tục duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, Đảng uỷ phường Cao Xanh quán triệt, triển khai trong toàn thể CB,CC,VC, người lao động của cơ quan thực hiện nghiêm túc các quy định về quy chế làm việc. Đặc biệt, người đứng đầu luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong nêu gương thực hiện, cũng như công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý và chịu trách nhiệm trước những sai sót trong thực hiện lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính của CB,CC.

Nguyễn Huế

.
.
.
.
.
.
.
.