Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017

Huyện Ba Chẽ: Quyết tâm tiếp nối thành công

Thứ Tư, 11/01/2017, 11:52 [GMT+7]
.
.

Năm 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự vào cuộc của các cấp, ngành, kinh tế - xã hội huyện Ba Chẽ đã đạt được những kết quả tích cực. Đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư, chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thu ngân sách... đã có sự phát triển. Đây là động lực để huyện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017.

HTX Kinh doanh dịch vụ lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ chuẩn bị các sản phẩm OCOP tham gia hội chợ xuân.
HTX Kinh doanh dịch vụ lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ chuẩn bị các sản phẩm OCOP tham gia hội chợ xuân.

Nhìn lại năm 2016

Theo đồng chí Đinh Thị Vỹ, Phó Chủ tịch UBND huyện, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016, Ba Chẽ đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành. Qua đó, đã có 16/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó, nổi bật là công tác thu ngân sách. Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện năm 2016 đạt 19,275 tỷ đồng, vượt kế hoạch theo Nghị quyết của HĐND huyện 43%, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2015. Đây là số thu cao nhất từ trước đến nay huyện đạt được.

Một trong những công tác nổi bật của huyện đó là đầu tư cơ sở hạ tầng. Ba Chẽ đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều dự án, công trình trọng điểm như: Công trình Trung tâm văn hoá thể thao huyện, Trung tâm Hành chính công, khắc phục bão lũ chợ trung tâm, đường bê tông bờ sông khu 3 (phía bờ Nam) thị trấn, hồ Khe Lọng giai đoạn 2, cải tạo nâng cấp đường tỉnh 330 đoạn từ cầu Ba Chẽ 2 đến cầu Nam Sơn, đường Ba Chẽ - Hạ Long... Tính đến nay, tổng kế hoạch vốn là 199,257 tỷ đồng, tăng 4,05%. Huyện đã bàn giao đưa vào sử dụng được 11 công trình, đang tích cực triển khai thi công 23 công trình.

Huyện xác định thu hút đầu tư để thúc đẩy phát triển sản xuất, vì thế, Ban Chỉ đạo xúc tiến đầu tư huyện đã quán triệt và thực hiện đúng với phương châm “Đồng hành cùng doanh nghiệp” nhằm kêu gọi, giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, thế mạnh chưa được khai thác. Năm 2016, huyện đã chấp thuận chủ trương cho 5 nhà đầu tư và đang quyết liệt đồng hành cùng các doanh nghiệp tập trung triển khai 6 dự án gồm: Đầu tư xây dựng và quản lý vận hành hạ tầng Cụm công nghiệp Nam Sơn; dự án trồng và chế biến các loại cây dược liệu tại Bắc Văn - Thanh Sơn; dự án xây dựng khu chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung công nghệ cao và nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại xã Đồn Đạc; dự án khai thác đá, sản xuất vật liệu xây dựng; dự án xây dựng nhà máy chế biến trà công nghệ cao tại xã Minh Cầm; dự án nuôi trồng chế biến dược liệu tại xã Minh Cầm. Hiện nay, các dự án đang được triển khai theo đúng lộ trình mà các nhà đầu tư đã cam kết thực hiện với huyện.

Bên cạnh đó, huyện cũng tiếp tục chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất tập trung các cây trồng chủ lực gắn chế biến sản xuất hàng hoá theo quy hoạch.

Quyết tâm cho năm 2017

Từ những kết quả đã đạt được, năm 2017, Ba Chẽ phấn đấu duy trì ổn định phát triển kinh tế - xã hội với các chỉ tiêu được đặt ra cụ thể. Theo đó, tổng giá trị các ngành kinh tế năm 2017 phấn đấu đạt 574 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp đạt sản lượng 6.300 tấn lương thực, trồng 3.500ha rừng, duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm đạt 1.750 tấn thịt hơi các loại. Huyện sẽ tập trung ưu tiên cho đầu tư phát triển với tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt khoảng 111,825 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 20 tỷ đồng. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 6,6%. Phấn đấu 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trên cơ sở những mục tiêu đó, huyện đã đề ra một số nhiệm vụ giải pháp như trong lĩnh vực kinh tế, huyện tập trung xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp phù hợp, sát thực tiễn có tính tới yếu tố đặc điểm tình hình của từng thôn, xã; tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế tạo ra sản phẩm hàng hoá có giá trị kinh tế cao. Đồng thời, phát triển vùng sản xuất tập trung như ba kích tím, nấm linh chi, trà hoa vàng, thanh long, mía tím, măng mai, trồng dược liệu... theo quy hoạch đã được phê duyệt. Huyện tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP. Căn cứ vào thực tiễn của địa phương, Ba Chẽ đã xác định lấy phát triển kinh tế lâm nghiệp làm mũi nhọn, chú trọng trồng rừng gỗ lớn kết hợp trồng dược liệu để tăng hệ số quay vòng của đất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng giá trị kinh tế từ sản phẩm rừng.

Về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135, xây dựng nông thôn mới, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị cấp xã phải tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân, đặc biệt là các cơ chế, chính sách của Trung ương, tỉnh và huyện về phát triển kinh tế. Trong đó, người dân phải giữ vai trò chủ thể, việc xây dựng nông thôn mới phải do nhân dân bàn, quyết định, kiểm tra, giám sát và thực hiện. Đặc biệt, các xã, thôn, bản sẽ tổ chức nhiều hơn các buổi sinh hoạt chuyên đề bàn với nhân dân trong thôn các giải pháp tích cực về phát triển kinh tế nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Qua đó, chính quyền, đoàn thể nắm chắc và phản ánh đúng các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để có các giải pháp mang tính đồng bộ trong toàn bộ hệ thống.

Song song với đó, huyện triển khai có hiệu quả các quy hoạch đã phê duyệt, tiếp tục tập trung chỉ đạo xúc tiến thương mại thông qua các hình thức để quảng bá sản phẩm của địa phương cùng với nâng cao chất lượng dịch vụ. Nhất quán quan điểm “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, huyện sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư đến tìm hiểu, lựa chọn các ngành nghề sản xuất, kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả cao nhất phục vụ nhân dân và sản xuất hàng hoá, hàng xuất khẩu. Huyện sẽ vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách của tỉnh cho các nhà đầu tư và thực hiện tốt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư...

Thanh Hằng

.
.
.
.
.
.
.
.