Cán bộ thân thiện - Nhìn từ Trung tâm Hành chính công tỉnh

Thứ Năm, 12/01/2017, 04:03 [GMT+7]
.
.

Cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) làm việc tại Trung tâm hành chính công (TTHCC) tỉnh là những người thường xuyên tiếp xúc với các doanh nghiệp, người dân. Bởi vậy, việc xây dựng hình ảnh cán bộ nhà nước thân thiện luôn được TTHCC tỉnh chú trọng, đặc biệt là trong năm 2017 này.

Người dân đến làm các thủ tục tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
Người dân đến làm các thủ tục tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm HCC tỉnh Nguyễn Hải Vân, để thực hiện tốt chủ đề năm 2017 của tỉnh, khâu quan trọng nhất chính là công tác cán bộ. Không phải đến thời điểm này mà ngay từ khi mới đi vào hoạt động (26-3-2014), khi tiếp nhận cán bộ của các đơn vị về đây làm việc, Trung tâm đã tập trung giám sát chất lượng cán bộ theo chỉ đạo của UBND tỉnh trên nguyên tắc không chỉ là cán bộ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ TTHC, mà phải còn là người có đủ trình độ, năng lực để được phân cấp, uỷ quyền giải quyết TTHC, nhằm đảm bảo việc thẩm định, phê duyệt ngay tại Trung tâm. Bởi vậy, Trung tâm thường xuyên trao đổi cùng với lãnh đạo các sở, ngành để việc bố trí CB,CC,VC thực hiện nhiệm vụ sao cho hiệu quả nhất.

Năm 2017, Trung tâm tiếp tục phát huy hệ thống giám sát qua camera, hòm thư góp ý. 12 camera giám sát đã được lắp đặt tại nhiều vị trí giúp bộ phận kiểm tra, giám sát thuận lợi, sát sao hơn trong quá trình theo dõi việc giải quyết các TTHC tại Trung tâm của các bộ phận sở, ngành. Đặc biệt, Trung tâm tiếp tục phát huy hiệu quả việc khảo sát mức độ hài lòng của người dân thông qua website và nút bấm (gồm 60 thiết bị) đặt tại các quầy giải quyết TTHC ở Trung tâm. Theo số liệu thống kê của Trung tâm, riêng năm 2016 có khoảng 6.500 lượt đánh giá mức độ hài lòng thông qua wedsite và nút bấm, trong đó có 99,5% lượt đánh giá hài lòng. Thông qua các kênh giám sát này, hằng tuần, hằng tháng, Trung tâm tổng hợp, báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh và báo cáo tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; văn hoá, văn minh công sở, việc thực thi công vụ của CB,CC,VC thuộc các đơn vị làm việc tại Trung tâm. Hằng năm, Trung tâm tiến hành kiểm điểm, đánh giá CB,CC,VC làm việc tại đây và kết quả việc giải quyết TTHC để gửi các sở, ngành nghiên cứu, xem xét, thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng đối với CB,CC,VC...

Ngay từ đầu năm 2017, nhiều sở, ban, ngành đã chủ động rà soát, cử cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có vị trí chức danh, năng lực, kinh nghiệm công tác đến làm việc tại Trung tâm để thay thế một số CB,VC. Hiện Trung tâm có 40 cán bộ của 24 sở, ban, ngành  làm việc; trong đó nhiều người là trưởng, phó phòng của các đơn vị... Qua đánh giá của Trung tâm, CB,CC,VC đều chấp hành nghiêm nội quy, giờ giấc làm việc theo đúng luật và theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Cùng với đó, Trung tâm tiếp tục phát huy vai trò CB,VC thuộc biên chế của Trung tâm trong việc hướng dẫn tổ chức công dân khi đến liên hệ, giải quyết công việc; phối hợp với các sở, ngành trong tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân; giám sát, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong giải quyết các TTHC theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ, thời gian trả kết quả theo quy định... Chị Nguyễn Hải Vân cho biết, với những trường hợp vi phạm hành vi hành chính, kể cả CB,CC,VC của các đơn vị khác đang làm việc tại đây, Trung tâm đều sẽ xử lý nghiêm theo thẩm quyền được UBND tỉnh quy định. Thực tế những năm qua, CB,CC,VC làm việc tại Trung tâm đều nhiệt tình, thân thiện, trách nhiệm trong giải quyết TTHC với tổ chức, cá nhân, đảm bảo đúng quy trình, tiến độ, thời gian. Với phần hồ sơ cần bổ sung giải quyết TTHC của các tổ chức, cá nhân, đều có văn bản yêu cầu để Trung tâm cùng giám sát, nắm bắt... Trong năm 2016, có 40.154 hồ sơ được tiếp nhận tại Trung tâm; 97,5% trong số đó được giải quyết, trả kết quả đúng và trước hạn; số trả chậm hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ đều có văn bản yêu cầu hoặc văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh phát huy hiệu quả làm việc của đội ngũ, Trung tâm HCC tỉnh tiếp tục phối hợp cùng các sở, ngành niêm yết công khai, đầy đủ 1.125 TTHC của các cơ quan, đơn vị đã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố giải quyết tại Trung tâm. Theo Phó Giám đốc Trung tâm Nguyễn Hải Vân, thời gian tới Trung tâm tiếp tục tăng cường phối hợp cùng các sở, ngành tiếp nhận, xử lý những phản ảnh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các tổ chức và cá nhân liên quan đến TTHC và việc thực hiện nhiệm vụ của CB,CC,VC được bố trí làm việc tại Trung tâm...

Với những giải pháp đưa ra, Trung tâm HCC tỉnh quyết tâm xây dựng hình ảnh cán bộ nhà nước thân thiện; mỗi CB,CC,VC tại đây luôn thực hiện tốt phong trào 3X (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn); đi đầu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; được tổ chức, cá nhân đánh giá cao, đưa Trung tâm tiếp tục trở thành nơi gương mẫu trong xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh.

Thu Nguyệt

.
.
.
.
.
.
.
.