Bảo hiểm Xã hội tỉnh: Góp phần đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội

Thứ Năm, 26/01/2017, 00:59 [GMT+7]
.
.

Nhằm xây dựng và củng cố vững chắc hệ thống an sinh xã hội, tiến tới thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, năm 2016 với nhiều khó khăn và thách thức, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã nỗ lực vượt khó vươn lên, tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về bảo hiểm tại Bộ phận “một cửa” Bảo hiểm Xã hội tỉnh.
Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về bảo hiểm tại Bộ phận “một cửa” Bảo hiểm Xã hội tỉnh.

Xác định công tác thu luôn là nhiệm vụ quan trọng, là cơ sở để giải quyết chế độ cho người lao động, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đôn đốc các đơn vị nộp bảo hiểm như thành lập tổ thu nợ, chỉ đạo bảo hiểm xã hội các địa phương sát sao hơn nữa đối với công tác thu; trực tiếp các trưởng, phó phòng và cán bộ nghiệp vụ xuống đơn vị để đốc thu; công khai danh tính những đơn vị cố tình chây ỳ, trốn đóng bảo hiểm xã hội; tăng cường công tác thanh kiểm tra những đơn vị nợ đọng, kịp thời phát hiện các hiện tượng trốn đóng, nợ đóng tiền bảo hiểm...

Nhờ các giải pháp đồng bộ, tính đến hết tháng 10-2016, toàn tỉnh đã có 1.075.701 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện (đạt 100% kế hoạch năm, tăng 100.723 người so với cùng kỳ 2015) với số thu đạt 3.457 tỷ đồng, tăng 406 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 87,5% dân số. Cùng với đó, Bảo hiểm Xã hội tỉnh còn chú trọng công tác giải quyết chế độ chính sách cho người lao động, đây cũng được coi là một trong những giải pháp để mở rộng đối tượng tham gia. 10 tháng năm 2016, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã chi trả các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội cho các đối tượng tham gia với số tiền trên 3.651 tỷ đồng.Công tác giải quyết các chế độ chính sách bảo hiểm y tế luôn được Bảo hiểm Xã hội tỉnh quan tâm bằng việc ký hợp đồng với 107 cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho nhân dân. Đồng thời, đơn vị cũng chủ động phối hợp với ngành y tế thực hiện tốt công tác giám định chi, đảm bảo sử dụng đúng quỹ bảo hiểm y tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị, giữa cơ quan bảo hiểm với các ngành liên quan và đơn vị sử dụng lao động...

Nhờ những nỗ lực và cố gắng, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tặng bằng khen về công tác thu. Theo Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Nguyễn Đồng Thông, để hoàn thành tốt mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn, đơn vị tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch giao, tập trung khai thác mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm, kiểm soát tình hình giải quyết chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và nhân dân.

Thanh Hoa

.
.
.
.
.
.
.
.