Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

Sở Xây dựng: Tháo gỡ những "nút thắt" trong giải quyết TTHC

Thứ Năm, 01/12/2016, 22:53 [GMT+7]
.
.

Cắt giảm bớt những thủ tục rườm rà, tập trung xử lý dứt điểm từng vấn đề, chấp nhận thẩm định các hồ sơ còn thiếu thông tin liên quan không quá quan trọng và yêu cầu bổ sung sau, để rút ngắn thời gian thực hiện công việc, đó là cách làm việc mới ở Sở Xây dựng trong thực hiện chủ đề năm 2016 của tỉnh về “Nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công”, thu hút đầu tư.

Cán bộ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, tận tình hướng dẫn tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính.
Cán bộ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, tận tình hướng dẫn tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính.

Nếu như trước đây, một hồ sơ cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan đến thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định phải mất ít nhất 90 ngày (hồ sơ trả lại, yêu cầu bổ sung, thời gian thẩm định có thể tăng thêm vài ngày). Nhưng nay, thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cán bộ Sở Xây dựng trong quá trình thẩm định hồ sơ, nếu thấy thông tin còn thiếu, nhưng không quan trọng, vẫn thẩm định, đồng thời thông tin cho tổ chức, cá nhân biết, bổ sung, mà không trả lại hồ sơ như trước đây. Điều này đã rút ngắn được thời gian giải quyết thủ tục; chủ đầu tư, công dân không phải mất công đi lại nhiều lần như trước. Đến nay, thời gian cấp phép xây dựng thay vì 90 ngày giảm còn 49 ngày, giảm 45,5% so với quy định. Các loại giấy phép xây dựng tối đa không quá 14 ngày, giảm 53% (hiện Sở thực hiện còn 10 ngày); thẩm định thiết kế cơ sở tối đa không quá 12 ngày, giảm 40%; thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở tối đa không quá 15 ngày, giảm 50%; kiểm tra nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng tối đa không quá 8 ngày, giảm 20%.

Ngoài ra, để gỡ “nút thắt” trong quá trình thẩm định các loại hồ sơ, Sở Xây dựng đã mạnh dạn xây dựng quy chế thực hiện dựa trên các quy định của Bộ Xây dựng ban hành, cũng như rà soát và kiến nghị Bộ Xây dựng ban hành các thông tư hướng dẫn để thực hiện có hiệu quả hơn. Hiện Sở Xây dựng đang rà soát các TTHC ngành xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và UBND cấp huyện theo Quyết định số 1300/QĐ-BXD và Thông báo số 336/TB-BXD của Bộ Xây dựng “Về việc công bố các thủ tục hành chính được chuẩn hoá; thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị huỷ bỏ hoặc bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng”, phù hợp quy định của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Quy hoạch đô thị... Dự kiến trình UBND tỉnh ban hành 21 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và 13 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; bỏ các TTHC cấp xã; trong đó 100% các TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3. Hiện Sở đã công khai 20 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết trên cổng thông tin điện tử và đóng quyển niêm yết tại sảnh cơ quan và tại bộ phận hành chính công chuyên ngành của Sở tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; tỷ lệ công khai đạt 100%. Từ đầu năm đến nay, Sở đã giải quyết được 738/797 hồ sơ tiếp nhận; còn lại 59 hồ sơ mới nhận, đang nghiên cứu, chưa đến hạn trả.

Để xử lý kịp thời những vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp và người dân, Sở Xây dựng đã thiết lập kênh tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị qua cổng thông tin thành phần của Sở. Việc tiếp xúc, trao đổi, hướng dẫn, giải đáp, xử lý kiến nghị vướng mắc của doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên. Sở phân công 1 đồng chí lãnh đạo Sở và đồng chí Chánh Văn phòng Sở tham gia tổ công tác tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp của tỉnh; tiếp xúc, trả lời kịp thời các nội dung kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị gặp gỡ, xúc tiến doanh nghiệp hàng quý do UBND tỉnh tổ chức. Sở công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hòm thư tiếp nhận, cử lãnh đạo Sở thường trực trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Công Lệnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà, cho biết: “Do triển khai nhiều lĩnh vực kinh doanh trong ngành xây dựng nên doanh nghiệp thực hiện khá nhiều các thủ tục liên quan. Tuy nhiên, khi đến làm các thủ tục tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, chúng tôi được cán bộ của Sở hướng dẫn rất tận tình, đặc biệt quá trình giải quyết công việc không có sự nhũng nhiễu, mà rất công khai, minh bạch, thời gian giải quyết nhanh chóng”.

Bằng những giải pháp mang tính đột phá trong chỉ đạo điều hành, công tác cải cách hành chính của Sở có những bước tiến mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Thu Trang

.
.
.
.
.
.
.
.