Chính sách & cuộc sống

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công chức phải bắt đầu từ ý thức cán bộ

Thứ Bảy, 15/10/2016, 04:48 [GMT+7]
.
.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 26/CT-TTg về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Theo đánh giá, Chỉ thị của Thủ tướng là một công cụ pháp lý cần thiết và hữu hiệu để củng cố lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sao cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức thật sự liêm chính, có đủ năng lực và phẩm chất đạo đức để làm tròn trách nhiệm trong hệ thống chính quyền hành động, kiến tạo và phục vụ. Đồng thời, cũng là cơ sở để đội ngũ cán bộ công chức kiểm điểm lại hành vi, năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống của mình trong quá trình thực thi công vụ, đồng thời cũng là tiêu chuẩn để cơ quan, đơn vị đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ, công chức, viên chức. Để triển khai thực hiện nội dung này, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5608/UBND-TH4 ngày 9-9-2016 về việc thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 5-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Trên thực tế, không phải bây giờ mà ngay từ ngày 8-1-2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 123/UBND-TH4 về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công chức. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương quán triệt đến các cán bộ, công chức của đơn vị nghiêm túc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, đặc biệt là quy định về đạo đức công vụ, văn hoá giao tiếp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt cần thực hiện nghiêm quy định về giờ làm việc (sáng từ 7h30’ đến 12h00’; chiều từ 13h00’ đến 16h30’)... Sau khi chỉ đạo được thực hiện, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ và công tác quản lý cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức đã có chuyển biến tích cực. Điển hình như ở Quảng Yên, đồng chí Đống Văn Đô, Chánh Văn phòng Huyện uỷ, cho biết: “Từ đầu năm đến nay, các cơ quan nhà nước trên địa bàn thực hiện rất nghiêm túc việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công chức. Đặc biệt, quy định về thời gian làm việc, về thái độ phục vụ nhân dân... được  đội ngũ CBCCVC tuân thủ đúng quy định. Ngay cơ quan văn phòng chúng tôi, nhiều đồng chí nhà gần nhưng vẫn ăn cơm công nghiệp để đảm bảo sau 12h mới nghỉ trưa và trước 13h30’ phải có mặt tại nơi làm việc...”.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương công chức chưa đảm bảo theo đúng quy định; một bộ phận cán bộ, công chức vẫn chưa thực hiện nghiêm túc quy định về giờ làm việc hành chính, gây ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và ảnh hưởng đến niềm tin của tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trong tháng 9-2016, Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc tổ chức, hoạt động và một số nội dung liên quan đến việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công, văn hoá công sở ở một số địa phương. Kết quả kiểm tra cho thấy, còn có đơn vị chưa niêm yết công khai thời gian làm việc theo quy định; vắng nhiều cán bộ, công chức trong giờ làm việc không có lý do; một số đơn vị chưa công khai điện thoại đường dây nóng, chưa thiết lập hòm thư góp ý; việc tiếp công dân còn nhiều tồn tại...

Thực tế này cho thấy, từ Thủ tướng Chính phủ đến UBND tỉnh đã có những chỉ đạo rất cụ thể, sát sườn về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính. Các cơ quan chức năng cũng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện của đội ngũ cán bộ công chức. Tuy nhiên, việc đội ngũ CBCCVC có thực hiện hiệu quả những chỉ đạo này hay không đều do trước hết là tính tự giác, lòng tự trọng của mỗi người. Thiết nghĩ, mỗi CBCCVC cần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt hơn nữa kỷ cương, kỷ luật. Từ đó, góp phần thực hiện thành công chủ đề công tác năm của tỉnh về nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công, xây dựng niềm tin cho nhân dân.

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.