.

Tinh giản bộ máy biên chế: Giảm "nóng" cho ngành giáo dục

Cập nhật: 06:49, 01/01/2014 (GMT+7)

Theo số liệu thống kê của ngành GD-ĐT, so với năm học 2012-2013, số trường học các cấp: mầm non, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh được thành lập mới và số học sinh ra lớp trong năm học 2013-2014 đều tăng. Điều này, đòi hòi ngành GD-ĐT phải tăng giáo viên, đội ngũ quản lý... Trong khi đó, năm 2014, một trong những chủ trương của tỉnh là tinh giản bộ máy, biên chế. Làm thế nào để giảm “nóng” cho ngành GD-ĐT đang là vấn đề được dư luận quan tâm.  

Sinh viên Trường CĐ Sư phạm Quảng Ninh trong giờ thí nghiệm.
Sinh viên Trường CĐ Sư phạm Quảng Ninh trong giờ thí nghiệm.

Năm học 2013-2014, cùng với việc thực hiện chủ trương tách trường để đảm bảo thuận lợi cho công tác dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục thì quy mô trường, lớp trên địa bàn tỉnh đã tăng lên khá nhiều. Cụ thể: thành lập mới 15 trường mầm non trên cơ sở tách từ các trường phổ thông; thành lập 7 trường phổ thông dân tộc bán trú từ các trường PTCS ở những xã vùng sâu, vùng xa theo Quyết định 85/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú; thành lập mới 2 trường THCS&THPT ở Hoành Mô (Bình Liêu) và Đường Hoa (Hải Hà)… Hiệu ứng là tỷ lệ huy động học sinh ra lớp công lập đã tăng đột biến, trên 16% so với năm học 2011-2012. Riêng cấp tiểu học, trong 2 năm gần đây, tỷ lệ học sinh ra lớp tăng 8,1%, tập trung chủ yếu ở khu vực thành thị như: Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí.

Trao đổi về vấn đề tinh giản bộ máy, biên chế, đồng chí Vũ Thị Liên Oanh, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết: “Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 5-12-2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ của năm 2014 với chủ đề: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh giản bộ máy, biên chế và đồng hành cùng doanh nghiệp” đã kịp thời chỉ đạo, định hướng cho ngành xác định rõ những yêu cầu, nhiệm vụ; đặc biệt là việc rà soát, sắp xếp để tinh giản bộ máy, biên chế, cơ cấu lại việc chi ngân sách nhằm sử dụng có hiệu quả nhất những nguồn lực từ nhà nước, từ nhân dân và xã hội cho phát triển sự nghiệp GD-ĐT của tỉnh”. Để thực hiện chủ trương này, ngành GD-ĐT sẽ đẩy mạnh phân cấp, nâng cao trách nhiệm, tạo động lực và tính chủ động, sáng tạo của các cơ sở giáo dục. Đồng thời, ngành cũng giao trách nhiệm quản lý về nhân sự, tài chính cùng với quản lý về chuyên môn cho các cơ quan quản lý giáo dục ở tỉnh và địa phương, nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy quản lý giáo dục.

Hiện nay, ngành GD-ĐT đang tích cực triển khai Đề án xác định vị trí việc làm. Trên cơ sở đó, các đơn vị, trường học cũng đã tổ chức rà soát lại việc sử dụng biên chế, đảm bảo hợp lý trong bố trí lao động, đủ số người làm việc phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị theo hướng tinh giản bộ máy, biên chế, phát huy năng lực của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá chất lượng đội ngũ để có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại nhằm năng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; rà soát để thực hiện theo quy định việc tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động đối với các cơ sở giáo dục.

Để giải quyết vấn đề bộ máy, biên chế, ngành GD-ĐT cũng sẽ tiến hành sắp xếp lại các điểm trường lẻ ở cấp mầm non, tiểu học; sắp xếp, cân đối lại số học sinh/lớp ở các trường THCS, THPT… thực hiện luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên giữa các vùng miền, loại hình nhằm hỗ trợ các trường vùng khó khăn, các trường ngoài công lập trong công tác quản lý, giảng dạy. “Đặc biệt, ngành cũng tập trung khuyến khích và hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội thuận lợi đầu tư mở cơ sở giáo dục ngoài công lập, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng dịch vụ giáo dục chất lượng cao của một bộ phận nhân dân, giảm sức ép về biên chế giáo viên và tiết kiệm chi ngân sách. Việc nhân rộng mô hình dịch vụ giáo dục chất lượng cao trong trường công lập để các trường này sử dụng nguồn thu từ học phí thực hiện chi trả một số nội dung thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên cũng là một trong những cách mà ngành GD-ĐT triển khai theo quan điểm đầu tư công-quản trị tư nhằm giảm bớt gánh nặng cho ngân sách”-đồng chí Giám đốc Sở GD-ĐT nhấn mạnh.

Vĩ An