.

Phối hợp thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp

Cập nhật lúc 11:48, Thứ Sáu, 14/12/2012 (GMT+7)

Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS), qua đó xây dựng thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) là việc quan trọng trong mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động (NLĐ), phát huy vai trò của tổ chức công đoàn... Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã tích cực chỉ đạo công đoàn các cấp phối hợp thực hiện tốt QCDCCS với nhiều hiệu quả thiết thực.

Thực trạng thực hiện QCDCCS

Qua khảo sát và báo cáo của các cấp công đoàn trong tỉnh năm 2012, có 928/928 cơ quan, đơn vị tổ chức xong hội nghị CBCC; 31/31 DN nhà nước do địa phương quản lý tổ chức đại hội CNVC; 422/503 công ty cổ phần, công ty TNHH tổ chức hội nghị NLĐ. Chất lượng các đại hội, hội nghị có nhiều chuyển biến tích cực, theo đúng hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh; số lượng các đơn vị tổ chức, tăng 7% so với năm trước.

LĐLĐ TP Hạ Long tổ chức công bố quyết định thành lập 10 CĐCS và ký kết TƯLĐTT của 8 DNNN, tháng 11-2012.
LĐLĐ TP Hạ Long tổ chức công bố quyết định thành lập 10 CĐCS và ký kết TƯLĐTT của 8 DNNN, tháng 11-2012.

Các đại hội, hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả đạt được trong năm và thảo luận xây dựng kế hoạch SXKD của DN, các biện pháp nâng cao đời sống NLĐ; tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi nội quy, quy chế, TƯLĐTT. Đặc biệt, hoạt động đối thoại giữa giám đốc với NLĐ được tăng cường, NLĐ có điều kiện sẻ chia khó khăn với DN. Qua đối thoại, quyền dân chủ của CNLĐ được phát huy, nhiều sáng kiến của NLĐ đã giúp các DN đẩy lùi khó khăn, ổn định sản xuất; nhiều ý kiến, kiến nghị đã được giám đốc DN trả lời công khai. Sau khi đại hội, hội nghị, các DN, cơ quan đã tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, không ít đơn vị tổ chức đại hội, hội nghị mang tính hình thức, báo cáo.
Hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 6.500 DN, trong đó số có quy mô SXKD lớn không nhiều, mà chủ yếu là quy mô nhỏ, lẻ, hoạt động không ổn định. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thực hiện QCDCCS trong DN. Qua kiểm tra của Sở LĐ-TB&XH trong năm 2012 tại 10 DN thuộc Vinacomin trên địa bàn Uông Bí, Cẩm Phả và Đông Triều (là những DN có đông lao động, SXKD chủ yếu là khai thác, chế biến, kinh doanh than và các hoạt động phụ trợ, như cơ khí, vận tải), việc thực hiện QCDCCS luôn được đảm bảo. Tuy nhiên vẫn có một số tồn tại, như: Công tác ATVSLĐ, vẫn để xảy ra một vài tai nạn đáng tiếc (tại các Công ty Than Hồng Thái, Mạo Khê), môi trường làm việc còn chưa đảm bảo (Công ty CP Than Vàng Danh, bụi than, tiếng ồn vượt quá quy định cho phép); một số đơn vị chưa thành lập hội đồng hoà giải lao động cơ sở và xây dựng quy chế hoạt động theo quy định tại Thông tư số 22/2007/TT-BLĐTBXH (Công ty CP Than Vàng Danh, Công ty CP sản xuất và thương mại Than Uông Bí).

Tại 6 công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước thuộc tỉnh quản lý, là các đơn vị từ trước đến nay luôn đi đầu trong thực hiện QCDCCS, nhìn chung các chế độ cho NLĐ được đảm bảo. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa quan tâm toàn diện đến các vấn đề liên quan đến PLLĐ và thực hiện QCDCCS. Cụ thể: Chưa cập nhật và thực hiện đầy đủ các quy định về lĩnh vực ATVS-LĐ; bồi dưỡng độc hại và trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân bằng tiền (Quản lý cầu đường bộ II, Duyên Hải Quảng Ninh); chưa thực hiện khám sức khoẻ định kỳ cho NLĐ (Duyên Hải Quảng Ninh, Lâm nghiệp Tiên Yên); chưa thành lập hội đồng hoà giải lao động cơ sở và xây dựng quy chế hoạt động (Lâm nghiệp Tiên Yên, Lâm nghiệp Uông Bí, Duyên Hải Quảng Ninh)...

Ở Công ty CP Tập đoàn Vinh Cơ (DN liên doanh nước ngoài, trên địa bàn TP Móng Cái) là đơn vị có quy mô nhỏ, thì nhiều tồn tại hơn, như chưa thực hiện các báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý nhà nước về lao động; ký HĐLĐ chưa đúng quy định; chưa xây dựng nội quy lao động và chưa thực hiện khám sức khoẻ định kỳ cho NLĐ...

Giải pháp tích cực

Theo ông Phạm Hoài Ân, Trưởng Ban Chính sách pháp luật (LĐLĐ tỉnh), để thực hiện QCDC đúng quy định pháp luật, LĐLĐ tỉnh đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện QCDCCS, pháp luật về lao động (PLLĐ) và công đoàn trong CNVC-LĐ theo hướng đa dạng hình thức, hướng tới cơ sở và sát từng đối tượng. Trong đó, tập trung vào NLĐ trong các DN dân doanh, DN có vốn đầu tư nước ngoài và CNVC-LĐ trẻ; xử lý nghiêm khắc những hành vi vi phạm PLLĐ, QCDCCS, góp phần giữ vững trật tự, kỷ cương. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh đã chủ động phối hợp với UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, DN về thực hiện QCDC, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ tại DN thông qua việc thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT; triển khai thực hiện Đề tài khoa học xã hội “Giải pháp nâng cao chất lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT tại các DN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. LĐLĐ tỉnh cũng kiến nghị với Tổng LĐLĐ Việt Nam, đề nghị với Nhà nước sớm luật hoá thực hiện QCDCCS ở các loại hình DN, có chế tài đủ mạnh trong việc xử lý vi phạm về QCDCCS và cả việc trì hoãn thành lập CĐCS; xây dựng cơ chế pháp lý rõ ràng cho việc kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội của công đoàn và CNVC-LĐ đối với thực hiện QCDCCS và thực hiện các quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra định kỳ và đột xuất, đôn đốc và hướng dẫn các DN trong việc thực hiện quy định về QCDCCS; hàng năm tiến hành tổng kết, đánh giá, khen thưởng, đề ra nhiệm vụ, biện pháp khắc phục những tồn tại.

Thanh Hằng

,
.
.
.
.
.