.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI

Cập nhật lúc 15:34, Thứ Tư, 26/09/2012 (GMT+7)

Hội LHPN tỉnh vừa tổ chức lớp tập huấn cho trên 150 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch hội phụ nữ các xã, thị trấn; trưởng, phó các thôn, bản... về nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Trong thời gian 2 ngày, các học viên tham gia lớp tập huấn sẽ được truyền đạt một số nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2012 – 2017, với 6 nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ nhận thức; vận động xây dựng, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình hạnh phúc, bền vững; giảm nghèo và bảo vệ môi trường; tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát luật pháp, chính sách về bình đẳng giới; xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh; tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng.

Đỗ Linh
 

,
.
.
.
.
.