.

Bình Liêu: Bước tiến trong công tác dân số – KHHGĐ

Cập nhật lúc 04:52, Thứ Bảy, 30/06/2012 (GMT+7)

Bình Liêu là huyện miền núi nghèo với trên 90% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhận thức của người dân còn nhiều hạn hẹp. Tuy nhiên, thời gian qua, nhờ làm tốt các giải pháp nên công tác dân số - KHHGĐ nên đã có những chuyển biến tích cực. Từ đó, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo và nâng cao mức sống của người dân trên địa bàn.

Thời gian qua, Trung tâm dân số - KHHGĐ huyện Bình Liêu đã xây dựng kế hoạch hoạt động, giao chỉ tiêu cho 8 xã, thị trấn vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Trong đó, chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục gắn với áp dụng các biện pháp tránh thai theo khẩu hiệu hãy dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt.

Ngoài ra, tuyên truyền đến từng đảng viên, công nhân viên, hội viên trong các cơ quan đoàn thể cùng hưởng ứng chính sách dân số. Tuỳ vào thực tế xây dựng kế hoạch truyền thông, với nhiều hình thức như: Tuyên truyền miệng vào những buổi họp, hay lồng ghép tuyên truyền vào mỗi tháng cân trẻ ở hộ gia đình. Chiến dịch chăm sóc sức khoẻ sinh sản, KHHGĐ được các ngành Dân số, Y tế phối hợp tổ chức mỗi năm hai lần đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Công tác khám sức khoẻ định kỳ cho bà mẹ, trẻ em đã được các cơ sở y tế và người dân Bình Liêu chú trọng.
Công tác khám sức khoẻ định kỳ cho bà mẹ, trẻ em đã được các cơ sở y tế và người dân Bình Liêu chú trọng.

Bên cạnh đó, ngành Dân số huyện còn chủ động tham mưu, phối hợp với các ngành, các cấp, các xã, thị trấn đưa nội dung chính sách dân số - KHHGĐ vào hương ước, quy ước, lồng ghép với cuộc vận động xây dựng gia đình văn hoá, đơn vị văn hoá. Với những hoạt động này, trong năm 2011, huyện Bình Liêu có nhiều đơn vị thực hiện tốt công tác dân số - KHHGĐ, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba, tăng các biện pháp tránh thai hiện đại. Ngoài xây dựng quy chế làm việc cho mình, Trung tâm Dân số - KKHGĐ huyện còn hướng dẫn cho Ban Dân số các xã xây dựng kế hoạch công tác cụ thể tháng, quý, năm và chủ động quản lý, điều hành chương trình. Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng nên huyện đã thành lập bộ phận truyền thông gồm 8 cán bộ chuyên trách, 104 cộng tác viên cùng Trung tâm Y tế  huyện, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Đài Truyền thanh - truyền hình huyện phối hợp giúp ngành Dân số hoàn thành nhiệm vụ. Với phương châm “Mưa dầm thấm  lâu”, ngành Dân số làm mới hàng trăm panô, áp phích, khẩu hiệu, cấp phát  15.700 tờ rơi; phối hợp với các địa phương tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề tại các khu phố và thôn, khe bản… Qua đó, đã giúp người dân hiểu và thực hiện tốt Pháp lệnh Dân số, công tác chăm sóc sức khoẻ vị thành niên, mô hình giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; mô hình sàng lọc sinh, mô hình nâng cao chất lượng dân số cho dân tộc ít người…

Đặc biệt, ngành Dân số huyện luôn quan tâm đẩy mạnh việc tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như phát thanh, truyền hình, sách, báo, tạp chí, pa nô, áp phích, băng, đĩa... các thông điệp truyền thông được chuyển tải có hiệu quả đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của các nhóm đối tượng là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, nam giới, vị thành niên, thanh niên, các nhà quản lý và những người có uy tín trong cộng đồng đối với công tác dân số - KHHGĐ.

Cùng với việc cung cấp các trang thiết bị, các ấn phẩm truyền thông, công tác xây dựng tổ chức bộ máy, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên, cán bộ chuyên trách dân số cũng được chú trọng. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, các tuyên truyền viên, cộng tác viên thôn bản đã không quản ngại khó khăn trong vận động các đối tượng, gia đình thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân số, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, KHHGĐ.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp trên, kết quả trong năm qua, tỷ suất sinh ở Bình Liêu giảm 0,2%, tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm 0,9% so với năm 2010. Tính từ đầu năm 2011 đến nay, toàn huyện có 3.609 người thực hiện biện pháp tránh thai; trong số này có 5 người đình sản, đạt 166,6% và 502 người đặt vòng mới, đạt 125,5%; tiêm tránh thai 500 người, đạt 200% so với kế hoạch.

Thực hiện có hiệu quả công tác dân số - KHHGĐ, chất lượng dân số ở Bình Liêu ngày càng được cải thiện, tạo tiền đề phát triển thế hệ tương lai cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

La Lành

,
.
.
.
.
.