.

Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Nền móng của các quy hoạch

Cập nhật lúc 12:21, Thứ Hai, 02/01/2012 (GMT+7)

Với tinh thần quy hoạch sử dụng đất phải được xem là “quy hoạch của quy hoạch” nhằm đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và bố trí sử dụng đất trên phạm vi toàn tỉnh. Thời gian qua, Quảng Ninh đã chú trọng và từng bước thực hiện tốt công tác quy hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn làm căn cứ cho việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất góp phần hạn chế sử dụng đất sai mục đích.

Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày càng được chú trọng, nâng cao hiệu quả. Trong ảnh: Một góc TP Hạ Long. Ảnh: Đỗ Giang
Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày càng được chú trọng, nâng cao hiệu quả. Trong ảnh: Một góc TP Hạ Long. Ảnh: Đỗ Giang

Hiện nay đối với cấp tỉnh đã hoàn thành quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2000-2010 và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2005-2010 và được Chính phủ phê duyệt. Đối với cấp huyện hiện có 14/14 huyện, thị xã, thành phố đã lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010. Trong đó: 5/14 huyện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010; 1 địa phương lập lại quy hoạch sử dụng đất (TP Uông Bí); 8/14 địa phương lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006-2010. Đối với cấp xã đã có 182/186 đơn vị cấp xã hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Có thể nói, thực hiện và làm tốt việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở pháp lý cho việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất. Phân bổ quỹ đất đai hợp lý cho các ngành, đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả; tạo điều kiện cho các dự án đầu tư, hình thành các vùng sản xuất tập trung nhằm khai thác tốt tiềm năng và thế mạnh đất đai ở từng vùng. Cơ cấu sử dụng đất được chuyển đổi phù hợp với quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất trong nông nghiệp, nông thôn phù hợp với nền kinh tế hàng hoá. Từ chỗ diện tích đất có rừng che phủ bị suy giảm mạnh, quy hoạch sử dụng đất đã góp phần khôi phục, bảo vệ và phát triển rừng, đất dành cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng. Đặc biệt, một số chỉ tiêu làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất đạt tỷ lệ cao, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001-2010 theo điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2006-2010) tỉnh Quảng Ninh đã được Chính phủ phê duyệt. Cụ thể như: Đất nông nghiệp đạt 105,6% so với quy hoạch được duyệt. Trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp là 51.187ha, đạt 79,63%; đất lâm nghiệp đạt 111,15%; đất nuôi trồng thuỷ sản đạt 93,76%. Đất phi nông nghiệp đạt 94,02% so với quy hoạch được duyệt. Đất ở đạt 91,5% (đất ở nông thôn đạt 92,68%; đất ở đô thị đạt 77,7%).

Nhìn chung việc lập và điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 là phù hợp để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều dự án đầu tư đã phát huy hiệu quả như: Các dự án nhiệt điện, xi măng, khu kinh tế Vân Đồn, khu đô thị, khu du lịch Quốc tế Tuần Châu, thương mại... hàng loạt các dự án hạ tầng được hình thành đáp ứng nhu cầu về nhà ở của nhân dân và tạo nên diện mạo mới trong quá trình phát triển đô thị tại tỉnh Quảng Ninh. Các địa phương đã thực hiện nghiêm túc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất tuân thủ đúng theo quy hoạch. Một số địa phương như: Đông Triều, Uông Bí kiên quyết không cấp đất cho dự án nếu không nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Việc theo dõi thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quan tâm thường xuyên hơn, công tác thanh tra, kiểm tra ngày càng được tăng cường đã giúp cho việc quản lý quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được thực hiện nghiêm túc, các vụ vi phạm về đất đai được phát hiện và xử lý kịp thời. Có thể khẳng định, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã thực sự trở thành công cụ cho công tác quản lý nhà nước về đất đai, là căn cứ pháp lý để giao đất, thuê đất, thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất. Việc thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, tăng nguồn thu từ đất, từng bước đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh vào nền nếp.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ. Hiện nay, nội dung quy hoạch sử dụng đất của cả nước, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã với cùng hệ thống chỉ tiêu như nhau, chưa phù hợp với yêu cầu quản lý của từng cấp. Việc quy hoạch để chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, nhất là đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích khác chưa được tính toán một cách đầy đủ, toàn diện. Quy trình, thủ tục xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh còn chưa phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính. Bên cạnh đó, việc quản lý, thực hiện quy hoạch sử dụng đất sau khi được xét duyệt còn yếu, chưa có chế tài đủ mạnh để xử lý, tình trạng dân lấn chiếm, tự chuyển mục đích sử dụng đất trái phép gây khó khăn, tốn kém cho công tác bồi thường và giải quyết các vấn đề xã hội. Nhiều khu vực quy hoạch đã công bố thu hồi đất và đã quá thời hạn 3 năm kể từ ngày công bố nhưng không tiến hành điều chỉnh hoặc huỷ bỏ quy hoạch. Một số khu quy hoạch nhưng tiến độ thực hiện chậm như: Khu công nghiệp Chạp Khê diện tích 62ha (TP Uông Bí); khu công nghiệp Việt Hưng 300ha (TP Hạ Long); khu công nghiệp Đông Mai 200ha (huyện Yên Hưng); khu đô thị Phượng Hoàng 397ha (TP Móng Cái). Mặt khác, tính đồng bộ giữa quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đôi khi còn bất cập, chưa thống nhất. Điều đáng nói là giữa 3 loại quy hoạch này còn vùng chồng lấn, còn vùng trắng; chưa thực sự trở thành một hệ thống quy hoạch phát triển thống nhất của cả nước; quy hoạch các khu công nghiệp thường chưa được xem xét đồng bộ gắn với quy hoạch phát triển đô thị, khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công tác bảo vệ môi trường nên dẫn tới thiếu bền vững trong phát triển. Tiến độ công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn chậm so với yêu cầu. Chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa cao thể hiện khi thực hiện một số chỉ tiêu chưa đạt hoặc thực hiện vượt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Để công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày càng hiệu quả trong thời gian tới cần sự vào cuộc tích cực từ nhiều phía nhằm thực hiện mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra, sớm đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2015.

Trang Thu

,
.
.
.
.
.