Sở Xây dựng không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn

Thứ Bảy, 20/08/2011, 17:58 [GMT+7]
.
.
Những năm gần đây, Sở Xây dựng Quảng Ninh có những cố gắng đáng ghi nhận trong công tác cải cách thủ tục hành chính, áp dụng các bộ tiêu chuẩn quản lý theo ISO để nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhiều lĩnh vực.

Trong cải cách hành chính, Sở tiếp tục kiểm soát bộ thủ tục hành chính đã ban hành theo Đề án 30 của UBND tỉnh. Sở đã công khai hướng dẫn thành phần và cách thức giao nhận hồ sơ trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị, qua đó đã đẩy nhanh tiến độ giải quyết “một cửa”. Đến hết tháng 6-2011, bộ phận này của Sở Xây dựng đã tiếp nhận tổng số 498 hồ sơ các loại, giải quyết xong 424 hồ sơ; còn lại 84 hồ sơ mới nhận đang trong quá trình nghiên cứu chưa đến hạn trả.

Sở Xây dựng là cơ quan chuyên ngành đầu tiên của Quảng Ninh thực hiện cải cách hành chính ngay từ đầu năm 2004. Đến nay quy trình hoạt động đã có nền nếp tốt, việc giao nhận và trả hồ sơ đúng trình tự thời gian, tạo thuận lợi cho các đối tượng có liên quan. Trong lĩnh vực thông tin, tin học, Sở đã kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử, để sắp xếp một cách khoa học những nội dung cần phổ biến, giúp cho các đối tượng liên quan tiếp cận thông tin thuận lợi. Đồng thời Sở đang thực hiện nâng cấp mạng LAN cho nội bộ cơ quan. Trong thực hiện ISO, Sở đã duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và xác định yêu cầu đào tạo, qua đó đăng ký cho toàn thể CBCC cơ quan tập huấn tiêu chuẩn ISO mới. Sở đã xây dựng đề án chuyển đổi mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 sang ISO 9001:2008 theo Quyết định của UBND tỉnh. Việc thực hiện quản lý theo hệ thống chất lượng ISO mới sẽ đưa chính sách, mục tiêu chất lượng đi vào chiều sâu, nhằm tạo ra phương pháp làm việc khoa học, mang tính hệ thống, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho các đối tượng, nhằm thoả mãn yêu cầu của những tổ chức và công dân. Trong quy trình thực hiện theo Đề án 30, mô hình khung của hệ thống ISO hướng vào các nội dung cấp giấy phép xây dựng; thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 và 1/500; cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình; kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng; cấp giấy phép thầu cho các nhà thầu nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực xây dựng theo thẩm quyền; thanh tra hành chính trong xây dựng. Việc thực hiện thành công bộ quản lý hệ thống ISO 9001: 2000 trong những năm trước đã tạo cho những ban ngành chuyên môn của Sở Xây dựng có tác phong khoa học, việc giải quyết công việc có tính chuyên nghiệp cao. Đây là điều kiện thuận lợi để Sở Xây dựng thực hiện có hiệu quả bộ khung quản lý chất lượng ISO theo yêu cầu mới. Từ sự đồng bộ này đã giúp Sở Xây dựng giải quyết công việc có hiệu quả hơn, đưa cải cách hành chính đi vào chiều sâu, mang lại quyền lợi thiết thực cho các tổ chức, công dân có những yêu cầu thực hiện. Trong công tác quy hoạch xây dựng, Sở tiến hành thẩm định các đồ án quy hoạch chung TX Cẩm Phả, các huyện Đầm Hà, Cô Tô, đồng thời hướng dẫn các địa phương Đầm Hà, Tiên Yên, Ba Chẽ, Vân Đồn, Hoành Bồ, Yên Hưng lập đề án nâng cấp đô thị. Sở tổ chức thi tuyển để chọn ý tưởng phương án quy hoạch khu đô thị hiện đại phía Đông hòn Cặp Bè phường Hồng Hải, TP Hạ Long và thi tuyển phương án kiến trúc Cột Đồng Hồ TP Hạ Long. Trong công tác quản lý chất lượng công trình, đã kiểm tra một số công trình xây dựng như nhà Khoa truyền nhiễm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, giải quyết sự cố sạt lở do gạt để mở rộng nút giao thông Loong Toòng. Những hoạt động của công tác quản lý công trình xây dựng đã bám sát cuộc sống mang lại hiệu quả cao. Đó là những dấu hiệu tích cực trong công tác đổi mới cải cách thủ tục hành chính, áp dụng hệ thống quản lý ISO, tạo nền nếp, phong cách làm việc khoa học ngày càng có tính chuyên nghiệp hơn của Sở Xây dựng Quảng Ninh
Trọng Khang
.
.
.
.
.
.
.
.