Quang Trọng - Hương Giang không phải lựa chọn đầu tiên cho vai Viễn - Mận trong Cô gái nhà người ta

Trong chương trình Bữa trưa vui vẻ, hai diễn viên đã chia sẻ về mối duyên đưa mình đến với bộ phim Cô gái nhà người ta.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.