Đạo diễn phim Ròm: 'Tôi sợ lời tung hô'

Dự liên hoan phim Cannes, nhận ra tác phẩm của mình chỉ được ban tổ chức chiếu trên laptop, đạo diễn "Ròm" Trần Thanh Huy sốc.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.