Nhà sàn người Tày vùng Đông Bắc

Nhà sàn của đồng bào Tày thường là ba gian, hai trái, tám cột làm bằng gỗ nghiến, mái ngói âm dương thủ công hoặc ngói đỏ, lưng tựa núi, cửa quay ra đồng thật sơn thủy hữu tình.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.