Huyện Hoành Bồ: Xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở

Sức bật của một phong trào

Thứ Ba, 01/11/2016, 10:10 [GMT+7]
.
.

Trong những năm qua, huyện Hoành Bồ đã đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, nhất là thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” bằng nhiều cách làm hay, gắn liền với nhu cầu thực tế của quần chúng nhân dân. Nhờ đó, đời sống văn hoá tinh thần và tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện không ngừng được nâng cao.

Tiết mục “Múa rồng” của đội văn nghệ xã Bằng Cả (huyện Hoành Bồ) tại Carnaval Hạ Long 2015.
Tiết mục “Múa rồng” của đội văn nghệ xã Bằng Cả (huyện Hoành Bồ) tại Carnaval Hạ Long 2015.

Từ Giải pháp đồng bộ

Ông Tô Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết, để công tác xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư nói chung, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thực sự đi vào đời sống, ngay từ khi bắt tay vào triển khai, Hoành Bồ chú trọng thực hiện đồng thời nhiều giải pháp. Năm 2013, huyện kiện toàn Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào trên cơ sở hợp nhất BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Ban vận động (BVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở khu dân cư. Từ đó, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo dõi, chỉ đạo từng địa phương phối hợp trong việc triển khai các hoạt động liên quan đến phong trào. Hàng năm, duy trì tổ chức họp 6 tháng/lần đối với các thành viên BCĐ, 3 tháng/lần đối với thường trực; tổ chức kiểm tra, đôn đốc cơ sở định kỳ vào cuối quý 2 và quý 3 để thẩm định, đánh giá kết quả phong trào được sát thực. Cùng với hoạt động BCĐ cấp huyện, 13 BCĐ xã, thị trấn và 82 BVĐ thôn, khu đã được thành lập; tiêu biểu có 7/13 BCĐ cấp cơ sở, 56/82 BVĐ thôn, khu hoạt động có chất lượng, như thị trấn Trới, các xã Quảng La, Tân Dân, Sơn Dương, Dân Chủ...

Huyện tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện phong trào bằng nhiều hình thức, như: Qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến cơ sở; tuyên truyền trực quan bằng các pano, áp phích, tranh cổ động; tổ chức sơ kết phong trào hoặc lồng ghép trong hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của huyện hàng năm. Đồng thời, tổ chức tốt việc tập huấn nghiệp vụ, triển khai các văn bản mới ban hành về phong trào cho các thành viên BCĐ huyện, xã, thị trấn và BVĐ thôn, khu. Từ năm 2000 đến nay, huyện tổ chức được 15 lớp tập huấn cho trên 1.000 lượt người tham gia. Công tác bình xét, công nhận và tổ chức khen thưởng các danh hiệu văn hoá được thực hiện nề nếp cùng với đăng ký danh hiệu bám sát các tiêu chuẩn cơ bản. Thông qua các hội nghị đã kịp thời biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào; đánh giá những kết quả đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm cho kế hoạch thực hiện phong trào những năm tiếp theo.

Bên cạnh đầu tư từ nguồn ngân sách, huyện còn chủ động huy động nguồn lực xã hội hoá trong đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao và tham gia các hoạt động thể dục, thể thao từ huyện đến cơ sở. Hiện huyện có 1 khu liên hợp thể thao, 3 nhà thi đấu cầu lông đạt chuẩn, 34 nhà văn hoá thôn có sân tập thể dục thể thao, 30 sân bóng đá, bóng chuyền và hàng trăm sân cầu lông cơ sở...; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng của phong trào văn hoá - thể thao quần chúng. Huyện có hàng chục CLB thể dục thể thao và 2 cụm thể thao dân tộc duy trì tốt các hoạt động; trong đó tập trung vào các môn thể thao dân tộc và các môn thể thao thế mạnh của huyện. Huyện tổ chức thành công 3 kỳ đại hội TDTT cấp cơ sở, huyện và tham gia đại hội cấp tỉnh đoạt giải cao. Hàng năm, huyện tổ chức từ 10-12 giải thể thao truyền thống, tham gia với tỉnh và khu vực trên 10 giải thể thao truyền thống...

Đến Những chuyển biến tích cực

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở huyện ngày càng đi vào chiều sâu, nề nếp và được nâng lên cả về số lượng, chất lượng. Qua thực hiện phong trào đã có hàng chục phong trào cụ thể được phát động trên địa bàn huyện, như: Đền ơn đáp nghĩa; người tốt - việc tốt; sản xuất, kinh doanh giỏi; gia đình văn hoá, làng văn hoá... thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Từ đó, người dân đã phát huy nội lực, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Nhiều cá nhân trở thành tấm gương sáng trong lao động sản xuất, đạo đức và lối sống; đóng góp tích cực cho việc xây dựng đời sống văn hoá ở địa phương. Nhờ đó, các tập tục lạc hậu trong tổ chức việc hiếu, hỉ bị xoá bỏ; các lễ hội diễn ra lành mạnh, đúng quy định của pháp luật.

Đến nay, toàn huyện có 88% số hộ đạt gia đình văn hoá, tăng 68,3% so với năm 2000; 71 thôn, khu phố đạt danh hiệu thôn, khu phố văn hoá, trong đó có nhiều thôn, khu giữ vững danh hiệu cấp huyện từ 9-11 năm liên tục, như: Thôn An Biên 2 (xã Lê Lợi), thôn Vườn Rậm (xã Sơn Dương)... Từ năm 2000 đến nay, mỗi năm có trên 98% số cơ quan, phòng ban, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc; 5-7 lượt cơ quan, đơn vị văn hoá cấp tỉnh; 1-2 lượt doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp giỏi cấp tỉnh, điển hình. Các thiết chế văn hoá được đầu tư xây dựng, nâng cấp và đi vào hoạt động thường xuyên, tạo điều kiện cho các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT phát triển. Tỷ lệ hộ gia đình thể thao đạt gần 30%. Hàng năm, trên địa bàn có 10.000-12.000 người thường xuyên tham gia tập luyện các môn thể thao quần chúng. 100% trường học thực hiện tốt công tác giáo dục thể chất, thể thao ngoại khoá. 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể...

“Với phương châm xây đi đôi với giữ, Hoành Bồ tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng phong trào trong những năm tiếp theo. Phấn đấu mỗi năm có 88% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, trong đó có 15-20% gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc; 85% số thôn, khu được công nhận danh hiệu văn hoá; 100% xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới; 40% số người dân thường xuyên tham gia vào các hoạt động văn hoá, thể thao quần chúng...” - ông Tô Quốc Hưng nhấn mạnh.

Hoàng Anh

.
.
.
.
.
.
.
.