Xây dựng làng, khu phố văn hoá: Vững nền tảng, mạnh phong trào

Xây dựng làng văn hóa, khu phố văn hoá là hoạt động có vai trò nòng cốt khi thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. Với gần 20 năm triển khai thực hiện phong trào, các địa phương của tỉnh nối tiếp xây dựng làng văn hóa, khu phố văn hoá theo Nghị quyết 05 ngày 25-5-2011 của BTV Tỉnh uỷ về một số chủ trương, giải pháp phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2011-2015 khi đã có nền tảng khá vững vàng...

.
.
.
.
.
.
.
.