Khởi động Cuộc thi Người đẹp Hạ Long

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian tổ chức Cuộc thi Người đẹp Hạ Long năm 2020 đã phải lùi lại vào tháng 9 tới đây.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.