LĐLĐ tỉnh - Sở VH&TT Quảng Ninh: Phối hợp Xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ năm 2021

Thứ Ba, 05/01/2021, 12:56 [GMT+7]
.
.

Sáng 5/1, LĐLĐ tỉnh - Sở VH&TT Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai chương trình phối hợp năm 2021.

LĐLĐ tỉnh-Sở VH&TT ký kết chương trình phối hợp.
LĐLĐ tỉnh-Sở VH&TT ký kết chương trình phối hợp.

Căn cứ Chương trình phối hợp giữa Bộ VH,TT&DL - Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động” (CNVCLĐ); các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, những năm qua, LĐLĐ tỉnh và Sở VH-TT Quảng Ninh đã phối hợp triển khai nhiều chương trình có ý nghĩa nhằm nâng cao đời sống văn hóa trong CNVCLĐ như: Ngày hội Văn hóa thể thao CNVCLĐ Quảng Ninh hàng năm; phát động hưởng ứng ngày gia đình Việt Nam; xây dựng văn hóa đọc trong CNLĐ, xây dựng 335 tủ sách pháp luật tại các doanh nghiệp...

Tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh cùng Sở VH&TT đã ký kết phối hợp chương trình "Xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ năm 2021" với một số nội dung như: Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của CNVCLĐ; xây dựng, phát triển phong trào văn hoá, thể thao trong CNVCLĐ; phát triển hệ thống thiết chế, cơ sở vật chất văn hoá, thể thao phục vụ CNVCLĐ; phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động các cụm văn hóa, thể thao công nhân; tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, thể thao phục vụ CNVCLĐ; phối hợp tổ chức các hoạt động giám sát, tham gia đóng góp ý kiến đối với việc xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch liên quan đến nội dung xây dựng đời sống văn hóa cho CNLĐ; tuyên truyền Nghị quyết số 11- NQ/TU về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh"...

Trên cơ sở đó, hai cơ quan cũng cụ thể thành các hoạt động hướng về người lao động trong năm 2021.

Thanh Hằng - Phương Nam

 

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.