TP Uông Bí: Xây dựng con người thân thiện, văn minh, sáng tạo

Chủ Nhật, 11/10/2020, 10:06 [GMT+7]
.
.

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được TP Uông Bí xác định trong mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ đó, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp nhằm tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng văn hóa con người - nền tảng để xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thiết thực xây dựng Uông Bí trở thành trung tâm du lịch văn hóa tâm linh của cả nước và vươn tầm quốc tế.

Những năm qua, TP Uông Bí luôn nằm trong tốp những địa phương của tỉnh thực hiện có hiệu quả các nội dung về xây dựng văn hóa nói chung. Thành phố đã linh hoạt, sáng tạo, triển khai các giải pháp nhằm khuyến khích, huy động sự vào cuộc, hưởng ứng tích cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và đông đảo tầng lớp nhân dân trong thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh. Các nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp văn hóa tăng dần qua các năm. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, luôn thuộc nhóm dẫn đầu trong toàn tỉnh về xếp hạng các chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index)...

Phong trào thể dục thể thao tại phường Thanh Sơn diễn ra sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.
Phong trào thể dục, thể thao tại phường Thanh Sơn diễn ra sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Phát huy những thành quả đó, nhiệm kỳ 2020  -2025, để thực hiện thắng lợi mục tiêu “Xây dựng Uông Bí trở thành trung tâm du lịch văn hóa tâm linh của cả nước; cơ bản hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại I vào năm 2025”, thành phố đã xác định một trong những giải pháp quan trọng là: Xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa, con người Uông Bí thân thiện, văn minh, sáng tạo mang đậm bản sắc của vùng đất trung tâm du lịch văn hóa tâm linh, bảo tồn và phục dựng văn hóa bản địa; không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao hiện đại....

Theo đó, thành phố tăng cường chỉ đạo xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội từ xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, trong cộng đồng thôn, khu, tổ dân phố đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình, gắn với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

Bà Đặng Thị Hảo, khu 6, phường Thanh Sơn là một trong 3 cá nhân tiêu biểu được nhận danh hiệu “công dân ưu tú” của TP Uông Bí năm 2019, chia sẻ: Thanh Sơn là phường trung tâm của thành phố, do đó không chỉ riêng tôi mà người dân địa phương càng ý thức hơn trong việc đi đầu, nêu gương thực hiện xây dựng đời sống văn hóa, con người văn hóa. Với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Chứ thập đỏ khu phố, tôi tích cực vận động thực hiện các chương trình từ thiện nhân đạo như vận động quỹ hỗ trợ xây, sửa nhà cho hộ nghèo, mô hình “Nồi cháo nhân đạo” tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, dựng các tủ đồ dùng sẻ chia đặt tại nhà văn hóa các khu phố... Các hội viên phụ nữ khu phố thì thực hiện hiệu quả mô hình biến rác thành tiền vừa góp phần bảo vệ môi trường tạo nguồn quỹ giúp đỡ hội viên, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ngoài ra, phong trào thể dục, thể thao với bộ môn bóng chuyền hơi diễn ra rất sôi nổi thu hút đông đảo nhân dân các lứa tuổi tham gia. Bằng những việc làm rất bình dị, thường ngày, nếp sống văn hóa không còn là điều gì quá to tát mà thấm dần vào mỗi cá nhân, mỗi gia đình bắt đầu từ chính việc làm tốt, hành động đẹp như thế.

Người Dao xã Thượng Yên Công gìn giữ các hoạt động văn hóa truyền thống mang bản sắc địa phương.
Người Dao xã Thượng Yên Công (Uông Bí) gìn giữ các hoạt động văn hóa truyền thống địa phương. Ảnh: Phạm Học

Không chỉ riêng phường Thanh Sơn, các xã, phường trên địa bàn thành phố đều chủ động, linh hoạt triển khai nhiều mô hình cụ thể, thiết thực, phù hợp góp phần nâng cao ý thức, nhận thức của nhân dân, cộng đồng trong xây dựng đời sống văn hóa, gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Giang, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP Uông Bí, cho biết: Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, cách làm rất cụ thể để đưa văn hóa thấm nhuần vào đời sống. Tiêu biểu phải kể đến như: Bộ quy tắc ứng xử “Tự hào là công dân TP Uông Bí” với những chuẩn mực giá trị văn hóa và con người đã được xác định tương đối cụ thể; trao danh hiệu “công dân ưu tú”, “công dân danh dự” hằng năm; quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, lễ hội; quy định thực hiện văn hóa công sở, văn minh đô thị đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc UBND thành phố; xây dựng các thôn, khu điểm về văn minh đô thị tại mỗi xã, phường...

Đặc biệt, gần đây khi di tích, danh thắng Yên Tử đang được lập hồ sơ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, cùng với việc tiếp tục huy động đầu tư nguồn lực cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, làm lan tỏa sâu rộng hơn trong cộng đồng về nhiệm vụ xây dựng hình ảnh con người văn hóa, văn minh ở vùng di sản.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, quan tâm hơn đến công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới, làm giàu văn hóa dân tộc bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử, di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đào tạo, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ văn hóa từ thành phố tới cơ sở được tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới...

Duy Khoa

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.