Tổ chức Đêm thơ Trần Nhuận Minh khi dịch bệnh Covid-19 được khống chế

Thứ Năm, 20/08/2020, 15:45 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý chủ trương tổ chức Đêm thơ Trần Nhuận Minh khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được khống chế.

Một số
Một số tập thơ của nhà thơ Trần Nhuận Minh.

Trước đó, Hội VHNT tỉnh đã có tờ trình gửi UBND tỉnh xin chủ trương tổ chức Đêm thơ Trần Nhuận Minh. Theo văn bản trả lời tờ trình nói trên, UBND tỉnh yêu cầu thời gian và địa điểm tổ chức Đêm thơ Trần Nhuận Minh do Hội VHNT Quảng Ninh lựa chọn đảm bảo phù hợp và chỉ thực hiện khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được khống chế.

Văn bản cũng yêu cầu Hội VHNT Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và nhà thơ Trần Nhuận Minh xây dựng kịch bản nội dung, chương trình và thẩm định trước khi tổ chức đảm bảo theo quy định. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và nguồn huy động xã hội hóa do Hội VHNT Quảng Ninh chủ trì huy động.

Phạm Học

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.