Cô Tô: Hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Chủ Nhật, 19/07/2020, 06:26 [GMT+7]
.
.

Trong những năm qua, huyện Cô Tô đã triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và đạt kết quả đáng khích lệ, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong mối quan hệ với gia đình, cộng đồng, môi trường tự nhiên và xã hội.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT được tổ chức thường xuyên trên địa bàn huyện tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân.
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức thường xuyên tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân huyện đảo.

Phong trào đã thực sự đi vào cuộc sống, lan tỏa vào từng lĩnh vực trong xã hội, khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đánh giá của Sở Văn hoá - Thể thao, Cô Tô là địa phương thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các quy ước, quy chế dân chủ ở cơ sở. Hầu hết các đám cưới được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, không mở nhạc quá giờ quy định. Các quy định về việc tang cũng được các thôn, khu đưa vào quy ước.

Theo báo cáo của Phòng Văn hoá - Thông tin huyện, trong 6 tháng đầu năm 2020, huyện Cô Tô có 17 đám cưới chỉ làm lễ gia tiên, không tổ chức cỗ bàn linh đình; 19 đám tang toàn bộ đều đã cam kết không tổ chức theo hủ tục rườm rà, không rải vàng mã ra đường.

Nhìn chung, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên theo hướng văn minh, tiến bộ; các mối quan hệ gia đình, làng xóm luôn đoàn kết, bền chặt.

Mỗi thôn, khu đều đã xây dựng được hương ước, quy ước. Các quy định trong các bản quy ước đều phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Có 12/13 bản quy ước đã được UBND huyện phê duyệt.

Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai, thực hiện một cách sâu rộng. Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đều được cấp chính quyền từ huyện đến xã tổ chức triển khai, thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Nhiều phong trào thi đua và các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa, phát huy truyền thống đạo lý dân tộc, hướng về cội nguồn; công tác từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, giúp nhau trong lúc hoạn nạn, giúp nhau xóa đói giảm nghèo... đã được tổ chức và thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân với tỷ lệ đăng ký đầu năm tăng cao. Nhiều thôn, khu các hộ đăng ký đạt tới 100%.

Nhiều gia đình đã thường xuyên thực hiện giữ gìn vệ sinh nhà cửa, không xả rác bừa bãi, có hộ còn tự đầu tư xây dựng lò đốt rác gia đình. Nhiều thôn xây dựng lò đốt rác tập trung, chú trọng vệ sinh phòng bệnh, xây dựng và bố trí nhà vệ sinh hợp lý; chấp hành tốt quy ước của thôn, khu đề ra.

Nhờ kinh tế phát triển, bà con trên huyện đảo có điều kiện đóng góp xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở như: Nhà sinh hoạt cộng đồng, sân chơi cho trẻ em. Huyện Cô Tô hiện có 1 nhà văn hóa trung tâm, 12 nhà văn hóa thôn, khu, 5 câu lạc bộ bóng chuyền hơi, 1 thư viện. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên trên địa bàn huyện, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân.

jjj
Thi đẩy gậy trong Chương trình Cô Tô chào hè năm 2020.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đều phấn đấu thực hiện các tiêu chí cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Phong trào góp phần thắt chặt kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật; cải cách hành chính, cải tiến tác phong, lề lối làm việc, tạo động lực thúc đẩy, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác trên nhiều lĩnh vực. Nhiều phong trào đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, gắn tiêu chí danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa với các danh hiệu thi đua khác đã thúc đẩy phong trào phát triển.

Có thể nói, hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” triển khai trên địa bàn huyện Cô Tô những năm qua đã giúp nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới.

Phong trào được duy trì đang có những tác dụng thiết thực trong việc đoàn kết cộng đồng, hình thành và phát triển đời sống văn hóa mang bản sắc huyện đảo tiền tiêu, huyện đảo văn hóa, điểm sáng của vùng Đông Bắc của Tổ quốc.

Huỳnh Đăng

.
.
.
.
.
.
.
.